cosik

Jen tak něco


co stálo topení

Zetorek a čím se startoval, postarší pluh

Návštěva Vídně po otevření hranic,
Rakousko zrušilo vízovou povinnost pro cesty československých občanů k 2. prosinci 1989. Jely tam vlaky (zadarmiko?), tak jsem to využil. Jel s děckama, když se tedy otevřely ty hranice, nevím přesně kdy to bylo ale měl bych mít schované jízdenky. Vlak napráskaný, takže se stálo. Na bahnhofu jsme dostali lístky na tramway a tak jsme jeli se podívat k císaři, ani nevím, jak jsem tam trefil, prošli pár štráse. Ve vlaku byl též jeden z vedení z práce a že ať to nikde neříkám že tam jedeposera.

Pamatujete na akce? Dni železničářů a jiné průvody, mimo 1. máje a VŘSR? Oslava s lampiony proběhla ještě v r. 1989!
Jak zalévat kytky

Hasičská školka

rostou, rostou, suší se, 38. týden LP 2017, stačí vlézt do lesa

Bude z koček poplatek?


Jak dostat sám cirkulu do svahu - prosté, použít samočinnou brzdu a cukat nahoru, jinak cirkula sjížděla
<


U kauflu, a takových je


Brigádníci jsou vítaní, svačinu s sebou, ale ... gde to "moře" bude? Zatopí Čechy?
https://www.stream.cz/ceskemore/10019485-pocatek


Honba za zlatým vlakem
https://www.youtube.com/watch?v=fzo4W-PNcjY


Pokutovaná cyklistka:
https://www.denik.cz/krimi/zena-upadla-z-kola-policista-za-ni-prisel-s-pokutou-do-nemocnice-20171116.html https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/506917/seniorka-spadla-z-kola-a-zlomila-si-kotnik-do-nemocnice-prisel-policista-a-dal-ji-pokutu.html
http://autobible.euro.cz/komentar-pokuta-za-pad-kola-absurdni-ne-vic-nez-jine-pokuty-za-nehodu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=455139&sznu=RofzpNIbHmzDf6uw

Ombudsmance se to nelíbí. Ale, ví co je v § 4 z. č. 361/2000 Sb.? Bude se brát i za mne, když způsobím havarií s autem, škodu jen sobě?? Jaký je rozdíl?


Drží jak oslík


Pokus se stíněním elektromagnetickým s mobilem a mikrovlnkou
Dám mobil do mikrovlnky a z jiného volám, mobil v mikrovlnce vyzvání.
Dám volající mobil do mikrovlnky, volaný mobil vyzvání.
Tak jak je to s tím stíněním energie elektromagnetické?


Volte mňa


Větérek

Kocur má také rád teplo

Rusi kradnú, Valašsskomeziříčské kalendárium, vydáno v r. 2017, bylo to jinak, Rumuni se i s technikou zavčasu
přidali v r. 1944 na ruskou stranu


A je to tady


Plesk a do provozu


Ústava USA garantuje právo občanů vlastnit zbraně, proč ne u nás? The Second Amendment to the United States Constitution protects the right of the people to keep and bear arms.
"Kdo nemá meč, ať prodá plášť a koupí si ho." - Ježíš Nazaretský, Lukášovo evangelium 22:36.


Co pro nás může udělat prezident:
Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,
h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,
i) podepisuje zákony,
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Článek 63
(1) Prezident republiky dále
a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
i) jmenuje soudce,
j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,
k) má právo udělovat amnestii.
(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.
(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.


Display pilot z Podlesí


Víte, co zde bylo u Mštěnovic?


Pochod na Trojačku
pořádaný TJ Sokol Hostašovice 3.2.2018, něco kalorií a účastnický list


Tak jsem si říkal, že by nebylo marné pro zdraví něco udělat, projít se ve sněhu. Tak jsem to zkusil, a přežil. Bude třeba to zopakovat častěji. Nakonec i Kneip propagoval studenou vodu. Bosky jinak chodím.


Máte takovou dvanáctivoltovou pumpe na auto? Tož vizte, není tam segerovka, šunt. Ojnička pístku vyskočí z osky.


S kamarádem v pohodě


Pěknééé


Detekuji, hledám střepiny ruských granátů, marně.


Technika prohlédnuta, namazána, po zahřátí jedné sekačky nastupuje druhá


Májový stopař, nepřežil, sotva stál na nohou


To vyhrajem


Dej mi to přečíst


Zpravodaj VM 06/2018
zpravodajUž rostou

Heslo ODS z devadesátých let "lepší je být bohatý a zdravý, než chudý a nemocný" má nekonečnou platnost. Ale co pro nás dělají?

Na procházce únor 2019. A víte, že je z VM vidět na Praděd? Cca na 321 °, poznáte podle věže, 83 km.


Kocur měl jiný názor a vysvětluje mi ho názorně


Geoglyfy in Wallachia from Shuttle


Opravy, ремонт, repairs, reparieren, naprawa

Výměna aku u Citroen C4
1. Otevřít a zajistit kapotu
2. Povolit hadicovou sponu na výstupu vzduch. filtru křížovým šroubovákem, odtáhnout
3. Stáhnout hadici z vrchního krytu vzduchového filtru, vyžaduje jistou sílu
4. Odšroubovat 4 šroubky krytu vzduchového filtru křížovým šroubovákem
5. Oddělat kryt vzduchového filtru
6. Vytáhnout obal vzduchového filtru s filtrem
7. Dostat ven kryt aku
8. Na levém boku odšroubovat úchyt aku klíčem "10"
9. Odsunout někam "rozváděč", plato se šrouby a kabely který je na aku
10. Odšroubovat a odsunout svorky aku + a - klíčem "10"
11. Nadzvednout a vytáhnout ven k sobě aku
12 Při zpětné montáži naolejovat šrouby, i v hmotě rezaví a mohou "rupnout", lépe vyměnit za nové
Jednoduché a prosté, zvládne i prosťáček.

Výměna spínače nožní brzdy u téhož
Zakoupíme nový spínač, asi to nebude originální (ale jsou zase levnější), je o něco delší, není třeba žádného nástroje mimo ruk, spínač nespíná tlakem, ale povolením tlaku
Odsuneme sedadlo řidiče(čky)
Spínač je nad brzdovým pedálem dovnitř kabiny, vysunene k sobě konektor (nebo uchytíme spínač a vytočíme vlevo i s konektorem), vytáhneme k sobě a vytáhneme konektor
Do nového spínače vsuneme konektor, spínač vložíme do otvoru, zatlačíme a otočíme vpravo (pak nejde vytáhnout). Pozor, se spínačem nijak nemanipulujeme (stavítko) nastaví se automaticky zasunutím, ani nehýbeme pedálem
Vyzkoušíme, zda je spínač funkční, brzdová světla svítí.

Výměna brzdového spínače u Fiat Doblo
Napřed doporučuji vyzkoušet, zda se dá opravit, mně šel, spínač nespíná tlakem, ale povolením tlaku
Ke spínači je špatný přístup, demontoval jsem sedadlo řidiče, měl jsem problém se tam rukama dostat
Spínač je nad pedálem směrem k motoru, buď vytáhneme spínač pootočením vlevo i s konektorem, nebo vytáhneme konektor a pak spínač, u mého spínače byla vada v kontaktech, zapečený na jedné straně, ošmirglováno, vloženo zpět (později provedeno nastavení, brzdová světla téměř furt svítily). Jak vytáhnu, tak opačně vkládám. Spínač vytáhnut několikráte, už jen s odsunutím sedadla. Opakování dělá majstra.

Výměna stahovačky okna dveří u řidiče F Doblo
levá strana, porod ale jde to s trpělivostí, elektrické stahování je na šajse, v zimě může odejít (nebo pokud se nemaže). Problémem jsou hmoty umělé nerobustní, prasknou. Naštěstí se mi podařilo sehnat za 1200 Kč mírně použitá. Ale šikovný člověk by to opravil, soustruh, až na zvedák skla, ale ten lze zakoupit samotný, polský výrobek.

30.06.2019 praskla tatáž hmota i na pravé straně. To jsem se už na...l a zašprajcoval sklo břevnem, stahovačku vyňal. Ale už vím, jak na to bez násilí (znáte to, ne? Když to nejde použijte větší násilí, něco praskne).
Postup demontáže:
- odšroubujeme šroubek pod kličkou otvírání dveří
- pak horní tapecírung odtáhneme k sobě, bude třeba opatrně pomoci šroubovákem, vytáhnout cuplíky směrem k sobě (tím
   myslím horizntálně) odtáhneme i podložku loketní, pomůže šroubovák
- odšroubujeme tři šrouby madla dveří
- odšoubujeme tři křížové šrouby krytu na boku a dole
- odtáhneme horní část se cuplíkama k sobě
- odpojíme reproduktor
- kryt odložíme bokem
- odšroubujeme dva šrouby plechového úchytu madla
- nahoře vpravo odšroubujeme dva šrouby a vytáhneme jimi držený plech uvnitř (kryt bovdenu)
- pomocí nože opatrně odloupeme zakrytovaný prostor dveří, jen tak daleko aby jsme se dostali na lištu s jezdcem
- odšroubujeme tři šrouby motoru, bude se nám to lépe vytahovat
- sjedeme s oknem ručně dolů až se nám objeví jezdec držící sklo (asi žluté barvy), pozor! jezdec je fixován ke skle čepem,
   na druhé straně uvnitř dveří je držen segerovkou téže hmoty na pásku, netahat za pásku, nejspíše ji utrhnete, je třeba
  se dostat šroubovákem na plocho na jeden konec segerovky a vytlačit ji
- odšroubujeme nahoře a dole šrouby držící lištu stahovačky, vyjmeme ji

Vložíme novou stahovačku a postupujeme opačně s montáží.

Výměna žárovky v zadní sdružené svítilně F Doblo
Je nutno oddělat hmotu pod oknem v zavazadlovém prostoru, šrouby. Pak imbusákem z výbavy ve sloupku odšroubovat šroub. Vytáhnout svítilnu. Žárovky jsou pod krytem z hmoty, tady nastal problém, ruply tři šroubky. Vyměnit žárovku, hmohu jsem oblepil páskou.

Oprava povoleného pásu na zadním sedadle vpravo
porod, nutno vytáhnout navíjecí strojek v zadním opěradle, natahovat pružinu, ale jde to s trpělivostí.


Jak vyřadit auto z registru
...


Dne 31.5.2019
se zde opět předváděli vojáci z Hranic, náborové středisko, no bral bych ten příplatek a výhody. Nějaká pojízdná bojová technika - BVP, tank. Zbraně, sběrači raněných, předvedení rukopašnovo boja. Zajímal mne radiovůz, sestava KV a VKV radiostanice, VKV pro amatéry nepoužitelná, mimo pásma. KV už lepčejší, rdst obsahovala všechna KV pásma, výkon 150 W, běžné i další druhy provozu, bohužel jen prutová anténa. Takže na pásmech klid, škoda. Achtung! Feind hört mit!


Dne 1.6.2019
proběhlo otevření nové městské knihovny v budově kina. Kupodivu dosti lidí, bohatá svačina, víno jak bývá zvykem (béé, neměl jsem, jel jsem autem). Větší prostory. Odnesl jsem si ruční tisk památeční. Copak bude nyní na radnici? Do knihovny jsem začal chodit asi 1958 -1959. Označeno místo, kde byl bunkr, viz Válka.


A teď se podíváme na křovinořez Al-ko BC 4125
Z ničeho nic zhasl motor. Takže závada buď zapalování, nebo benzín či mechanická. Jiskru to háže, sice jakásik poslabší ale když se stříkne benzín pod svíčku, má snahu chytit. Takže benzín? Vyměněn karburátor, vyměněna i VN cívka. Nová svíčka. Spínač start/stop rozepíná. Ve VM není prodejce Al-ko, servismani jiných značek neví. Ceny karburátorů u nás - od 311 až do 649 Kč.
Hned první nalezená nabídka z čajny za 7,25 $ + bublina a těsnění a další za 15,88 $ + hadičky s filtrem, těsnění, bublina, svíčka. Po odeslání objednávky jsem zjistil, že jsem nevyužil bonus 3 US! Post free, kde byste to vzali? Desátý den po objednání doma. Správně, v cz ostrouhali. Přesto závada odolává.


Elektrokolka
Naloží se tráva, křoviňák, děcka, vzadu na špagátě dva koně a jede se (kde jsou Slavnosti sněženek)


30.07.18
Zaskočení na Trojačku nad Krhovou, rubou les o 106, zpět jsem se zajel podívat na Jehličnou, škoda hospody, jen zbořeniště. Sluneční lázně v ....., dosaďte si.


Zachraňte kotě!
Před nějakou dobou se dotáhla kočka v tom. Několikráte se s koťatama stěhovala, chytrá, vždy šla jiným směrem a pak to otočila. Naposledy jsem ji tajně sledoval, asi po 80 metrech stejně čekala zda je klid. 30.7.18 přišla s dvěma koťatama a později přibylo třetí. Na druhý den poskakovaly po střeše, večer se ozývalo z jalovce poléhavého mňoukání, vcelku bežné, ale i v noci. To už bylo jasné, že kotě někde zalezlo. Na druhý den začala záchranná operace. Jenže jak hledat, když zamňukala jen někdy. Tak jsem začal jalovec stříhat a nakonec pilou ořezávat. Ať jsem hledal jak hledal, nikde jsem ji neviděl. V jedné škvíře betonových plotových sloupků jsem si říkal, že je to ucho, ale nehýbalo se. Tak jsem tam pak začal strkat klacek a ono se to pohlo. Až později, k 17. hodině se mi ji podařilo vytáhnout, nemohla se tam otočit. Ani nepoděkovala a zmizla, ani matka nepřišla s flaškou. Jen jsem si téměř zlikvidoval jalovec poléhavý. Jak z filmu Zachraňte vojína Rajena.

Remont el sekačky 08.2019
Typ neznámý, dar jako vadná. Stačilo upravit upevnění nože a jela. Nůž drží středový šroub a proti protáčení jsou dva umělohmotné čudlíky. Místo nich použity samořezy a vydrželo to téměř tři roky, kdy byly vytrženy. Kupodivu, když se srovnávají i krtince a dostává zabrat. Problém byl, jak stáhnout unašeč na nůž. Použita tepelná pistole a šlo to dolů. Pod unašečem jsou i šrouby uchycení motoru. Použity šrouby durch, snad to vydrží déle.


Zákonem č. 225/2017 Sb. byl novelizován zákon č. 183/2006 Sb, stavební zákon
Novelizován byl i zákon č. 361/2000 Sb.