cosik

Jen tak něco


co stálo topení

Zetorek a čím se startoval, postarší pluh

Jak zalévat kytky

Hasičská školka

rostou, rostou, suší se, 38. týden LP 2017, stačí vlézt do lesa

Bude z koček poplatek?


Jak dostat sám cirkulu do svahu - prosté, použít samočinnou brzdu a cukat nahoru, jinak cirkula sjížděla
<


U kauflu, a takových je


Brigádníci jsou vítaní, svačinu s sebou, ale ... gde to "moře" bude? Zatopí Čechy?
https://www.stream.cz/ceskemore/10019485-pocatekHonba za zlatým vlakem
https://www.youtube.com/watch?v=fzo4W-PNcjYPokutovaná cyklistka:
https://www.denik.cz/krimi/zena-upadla-z-kola-policista-za-ni-prisel-s-pokutou-do-nemocnice-20171116.html https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/506917/seniorka-spadla-z-kola-a-zlomila-si-kotnik-do-nemocnice-prisel-policista-a-dal-ji-pokutu.html
http://autobible.euro.cz/komentar-pokuta-za-pad-kola-absurdni-ne-vic-nez-jine-pokuty-za-nehodu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=455139&sznu=RofzpNIbHmzDf6uw

Ombudsmance se to nelíbí. Ale, ví co je v § 4 z. č. 361/2000 Sb.? Bude se brát i za mne, když způsobím havarií s autem, škodu jen sobě?? Jaký je rozdíl?


Drží jak oslík


Pokus se stíněním elektromagnetickým s mobilem a mikrovlnkou
Dám mobil do mikrovlnky a z jiného volám, mobil v mikrovlnce vyzvání.
Dám volající mobil do mikrovlnky, volaný mobil vyzvání.
Tak jak je to s tím stíněním?


Volte mňa


Větérek

Kocur má také rád teplo

Rusi kradnú, Valašsskomeziříčské kalendárium, vydáno v r. 2017, bylo to jinak, Rumuni se i s technikou zavčasu
přidali v r. 1944 na ruskou stranu


A je to tady


Plesk a do provozu


Ústava USA garantuje právo občanů vlastnit zbraně, proč ne u nás? The Second Amendment to the United States Constitution protects the right of the people to keep and bear arms.
"Kdo nemá meč, ať prodá plášť a koupí si ho." - Ježíš Nazaretský, Lukášovo evangelium 22:36.


Co pro nás může udělat prezident:
Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,
h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,
i) podepisuje zákony,
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Článek 63
(1) Prezident republiky dále
a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
i) jmenuje soudce,
j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,
k) má právo udělovat amnestii.
(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.
(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.


Display pilot z Podlesí


Víte, co zde bylo u Mštěnovic?


Pochod na Trojačku
pořádaný TJ Sokol Hostašovice 3.2.2018, něco kalorií a účastnický list


Tak jsem si říkal, že by nebylo marné pro zdraví něco udělat, projít se ve sněhu. Tak jsem to zkusil, a přežil. Bude třeba to zopakovat častěji. Nakonec i Kneip propagoval studenou vodu. Bosky jinak chodím.


Máte takovou dvanáctivoltovou pumpe na auto? Tož vizte, není tam segerovka, šunt.


S kamarádem v pohodě


Pěknééé


Detekuji, hledám střepiny ruských granátů, marně.


Technika prohlédnuta, namazána, po zahřátí jedné sekačky nastupuje druhá


Májový stopař, nepřežil


Začínám sečbu kosou, zda jsem nezapomněl, nikoli, takže budu zdravější. Nic to nestojí, spotřeba má stejná jak s elektrikou či trávořezem.

Už se suší


V květnu přinesen nový kocur, původní pán nemovitosti ho nemusí


To vyhrajem


Dej mi to přečíst


Zpravodaj VM 06/2018
zpravodajUž rostou


Zákonem č. 225/2017 Sb. byl novelizován zákon č. 183/2006 Sb, stavební zákon
Novelizován byl i zákon č. 361/2000 Sb.