II. odboj ve Val. Meziříčí a okolí

se datuje zřejmě od r. 1941 a je spojen s organizací petiční výbor "Věrni zůstaneme"


Zde stával dům RR, ve kterém se zpočátku července 1942 schovával Otta K.

Zde stával dům JV, ve kterém se schovával Otta K. s Janem K. V listopadu 1942 zde ostravští gestapáci zatkli Jana K. s majitelem domu JV a rodinu Dobešovu, Ottovi K. se podařilo uprchnout.

Dům, ve kterém byl zastřelen gestapáky z Přerova v únoru 1943 v bytě V. K. Otta K., v r. 2008 ještě žila pamětnice události, Gestapo v Přerově získalo informaci od konfidenta.


Lešná, zde měla být ukryta u Jany Kopečkové jedna z vysílaček zkonstruovaných odbojáři, 1942 popravena, tyto vysílačky nebyly zřejmě Gestapem nalezeny, kde asi skončily???

Velký Franta

  Ve VM byl zastřelen 7.2.1945 agent gestapa Velký Franta - Šmíd (V-mann B-105, Franz Brünn ...) na Sokolské ul. č. 73 (Hitlerstrasse). Byly však (a jsou dodnes) pochybnosti o jeho činnosti. Odhaduje se, že jeho přičiněním skončilo u gestapa asi 2500 lidí. Měl mít též seznam asi 170 donašečů a přisluhovačů gestapa a Němců ve VM a okolí. Spolu se Šmídem byl zde aktivní Fr. Bednář. Tito konfidenti mají na svědomí m.j. Juříčkův mlýn, Sousedíka ze Vsetína, problémy Clay a další.
Další osobou, o které jsou dohady zda se podílel na zatčení osob a jaký byl vztah ke Šmídovi je Alois Malina, a přidejme i V. Březíka. Zde bych doporučil publikaci od J. Pospíšila. Na druhé straně jsou osoby, včetně členů KSČ, které se Maliny zastávají, že je neudal, ač mu jejich činnost byla známa. Též zde byli v souvislosti s Malíkem zatčeni otec a syn S, kteří však byli propuštěni. Malina byl sice zatčen, ale nebyl "zplynován" protože byl důvěrníkem Šmída. Malina byl po válce stíhán, avšak neodsouzen. Opět byl stíhán po r. 1948, emigruje do Kanady. Buď tak Šmídovi důvěřoval, nebo byl naivní. Též V. Březík byl po válce stíhán, avšak neodsouzen. Kdopak je asi po válce evidoval?

Od 3. února začíná postupně likvidace Malíkovy skupiny. Je zde však zopár otázek. Šmíd neznal všechny z Malíkovy skupiny a přesto byli zatčeni. Byla by skupina likvidována v takovém rozsahu, i kdyby nebyl Šmíd zastřelen (zavražděn)? Pochybnosti o něm se objevují již na podzim 1944, indicie byly i ve VM. Úroveň utajení, konspirace odbojářů byla nízká, organizace nebyla připravena pro působení v ilegalitě, členové se znali mezi sebou, schůzky se konaly v bytech, kde žily jejich rodiny. Podceňovali Gestapo. Na to pak doplatili. I Šmíd znal osobně několik lidí včetně lidí napojených na Clay. Šmídovi, pokud by byl opatrnější, by se patrně podařilo proniknout ke štábu, či přímo k Murzinovi.

  A. Bartoš - Clay Eva:"Konec "Velkého Franty", chrlického Františka Šmída, byl ještě dramatičtější. Šmídovi spolupracovníci došli v posledních měsících roku 1944 k závěru, že se Šmídem nebude vše v pořádku. Na upozornění jednoho spolupracovníka měl být "Velký Franta" jako podezřelý konfident brněnského gestapa dopraven do štábu brigády Jana Žižky, tam vyslechnut, usvědčen a potrestán. Připravený plán však nevyšel a František Šmíd byl 7. února 1945 zastřelen jedním partyzánem v Korytářově domku ve Valašském Meziříčí. Doufejme, že budou objeveny další dokumenty, které s konečnou platností případ obou Frantů uzavřou".
Oním partyzánem byl Čestmír Podzemný z VM (20 let), později absolvent hranické vojenské akademie a v letech 1968-71 náčelník I. správy SNB v hodnosti plukovníka. Rozhovor s ním najdeme v knížce od Jiřího Mrvy - Operace Verdikt, která je ve zdejší knihovně.
  Na intu však najdeme i toto: Je konec října 1939 - Do úřadovny gestapa v Brně přichází mladá žena - udává, že její milenec František Šmíd z brněnské Zbrojovky rozšiřuje ilegální letáky. A zde vlastně začíná nejen historie smutně proslulého agenta B-105, ale i prvního velikého průlomu do všech našich odbojových sítí.

Kde skončil seznam valašskomeziříčkých přisluhovačů a zrádců?? Některé jména jsou uvedena v publikaci Jar. Pospíšila Nešli stejnou cestou (Vzpomínky Č. Podzemného).

K "popravě" mělo dojít zde, č. 73:
sokolska

V souvislosti s likvidací skupiny Michala Malíka byl Šmíd na pozemku L. Korytáře na ul. Hitlerstrasse v březnu 1945 nalezen a pohřben na hřbitově ve Valmezu. Po válce byla v r. 1945 provedena jeho exhumace pro ověření totožnosti.


Zubří

Škola Zubří, kde byli shromážděni zuberští muži a K.H. Frank "odsoudil" Josefa Holiše k smrti, pamětní deska. Odsouzen na základě výpovědi bývalého partyzána J. L. kterému poskytl nocleh a jídlo, žije tento člověk ještě?
škoola deska

Zubří, zde stával dům Josefa Holiše, vypálen dne 24.11.1944, ulice Josefa Holiše je kupodivu jinde
Josef


"Pod krycím názvem Clay volá Eva operovala v Kelči a jejím nejbližším okolí v letech 1942 až 1945 malá - asi třináctičlenná skupina, napojená přímo na azylovou vládu v Londýně."
K tomuto viz

Tak toto snad ne, to ta skupina zřejmě věděla dříve než Moravec a spol. jak to v roce 1944 bude. Jak asi byli napojeni??

K tomuto viz publikaci Kunc Radimír: Clay Eva volá Londýn.
Skupina CLAY s vysílačkou EVA seskočila 13.04.1944 v katastru obce Hostišová ve složení velitel četař aspirant Antonín Bartoš, šifrant četař aspirant Jiří Štokman a radiotelegrafista četař aspirant Čestmír Šikola.

"Největším úspěchem skupiny bylo navázání spojení s dvoučlennou německou posádkou, která byla dosazena na kelečskou četnickou stanici v Kelči s cílem eliminovat vliv partyzánských oddílů, působících v Hostýnských horách."
Byl-li to též A. Göbel, německý četník v Kelči, byl jednou přepaden, odebrána zbraň a jednou zraněn při přestřelce.


Postupně další ..


Partyzáni, prozatímní ... hledám, pátrám

Za partyzány jsou označováni civilisté nebo bojovníci nepatřící k pravidelným vojenským jednotkám, kteří v operačním prostoru nebo na okupovaných územích vedou ze zálohy ozbrojený boj proti nepříteli. Upadnou-li do zajetí, nezachází se s nimi jako se zajatci. Jednoduše a prostě - šlo jim o krk. Okupační mocí označeni jako bandité.

1. Partyzánská brigáda Jana Žižky (1. Партызанска бригада Йана Жижкы, команди́р Даян Баянович Мурзин) byla největší partyzánskou formací v Protektorátě. Bylo u ní spoustu skupin (uvádí se 33), členové, co vlastně konkrétního která vykonala?

Jak je D. B. Murzin prezentován v Ufě:

murzin

Dozvíme se, a teď se prosím nesmějte, na intu najdete: legendární černý generál, národní hrdina Československa, že Skorzeny byl šéfem italské!! rozvědky, že zničil Vlasova, hrdina tatarské rozvědky, čestný občan 15 (18) měst Moravy, Slovenska, Čech, jeho jménem pojmenováno velké náměstí a ulice ve Zlíně (už několik let není, naposledy to uvádí v r. 2010, on to nevěděl??), má 58 ks vyznamenání (bohužel nedostal nejvyšší sovětské), jeho sako s vyznamenáními váží přes 6 (60) kg, nejsou tam však všechny, nevešla se tam. Čsl národ nikdy nezapomene na hrdinství Tatara DM, děti znají legendárního partyzána z knih o historii, z vyprávění rodičů, dědů a babiček. Ve velké encyklopedii československa je celá jedna strana o něm zlatým písmem, napsal knihu Fronta v týlu nepřítele, která se předkládá do češtiny, mnoho o něm psali, točili filmy, vyšla kniha ve VB. S nadšením na něj vzpomínají šéf STASI M. Wolf, legionář WH M. Tačmurat, šéf české tajné služby a bývalý partyzán Jan Ondrovčák. Osobním nepřítelem ho nazval A Hitler, vypsal na "černého generála" odměnu 3 miliny RM, 2 mil. za mrtvého (narozen 20.1.1921). Existence této odměny dosud neobjasněna, nepotvrzena, traduje se, že byly shozeny letáky. Jeho činy uváděly fašisty v úžas. Nasazen na něj byl Skorzeny. Sám Murzin po válce uvádí až neuvěřitelné výsledky, např. desítky zničených tanků
Viz též publikaci Genrich Gofman: Černý generál. Dočtete se: Hitler sám přijel do Prahy řešit situaci (kdy byl Hitler v Protektorátě je známo). Trestnou výpravu na Ploštinu vedl důstojník vysoké postavy s jizvou na tváři (Skorzeny). Na mokré asfaltové silnici zůstalo ležet sedmnáct esesáků ze skvělého Skorzenyova praporu. Vávra Stařík zničil tři letadla, 80 vysílaček (kde se Stařík nacházel po přechodu na Moravu?). Nás zaujme, že v okolí Valašského Meziříčí přepadl Čestmír Podzemný se svou skupinou osobní auto s německým plukovníkem a dvěma majory, byl za Murzinem u H. Bečvy. Dolinov zahynul po vběhnutí do německých kasáren., V bojích o Vizovice zastřelili partyzáni více než 200 německých vojáků, jejich mrtvoly se válely v městečku i u zámecké zdi. Pepek Houfek byl komunista! Na rozdíl od knížky Dietrich von Müller kehrte erst im Winter 1955 aus der Gefangenschaft zurück.
Prý při návštěvě Murzina v Tesle mu pracující zakoupili oblečení, bylo tomu tak?
Chudák Bond.


A také
On the morning of 3rd May 1945, Brigade scouts made contact with advancing Red Army units. Later that day, the Brigade's commander, Major Dajun Murzin marched the Jana Zizka Brigade victoriously into the town of Zlin - their partisan war over. On May 8th Nazi Germany officially surrendered.
In addition to the carrying out over 600 attacks on SS Barracks, police stations, SS Special Purpose Kommando Bases, railway marshalling yards, the Jana Zizka Brigade killed 756 German soldiers and NCO's, 16 Special Forces officers and security policemen; 39 Hungarian soldiers and 25 members of General Vlasov's renegade army. They captured the commander of the 16th SS Tank Division and accounted for the Gestapo's top agent in Moravia and Bohemia, Frantisek Smid, who was shot dead at close quarters by Cestmir Podzemny. The Jana Zizka Brigade lost 608 men.

viz i: tady byl vzorem

Dajan Bajanovč Murzin, * 15.12.1921, + 10.02.2012 Ufa
Murzin +


Radisté 1. PB JŽ u Malé Bystřice podzim 1944
Po napadení základny u H. Bečvy v listopadu 1944 odchází skupina s radisty pod velením des. Meleka na východ. Ubytovávájí se ve třech skupinách v prostoru Santova. Skupina s radisty je napadena při pátrací akci oddílem policejního pluku z Holešova ve stodole J.Š. Dodnes není známo, jak k tomu došlo. Před událostí partyzáni provedli několikrát "vynucené zásobování" a následovalo pátrání po "banditech". Traduje se. že je hospodář zradil, k tomu však nejsou důkazy. Ani německé hlášení se o tom nezmiňuje. Proč ti, co byli nejblíže jim nepomohli? O. Melek se zachránil, byl v tu dobu mimo. V lednu 1945 byl J.Š. popraven, uvádí se Kuzminem. Radisté jsou pohřbeni ve Val. Bystřici. Santov


Někdy se uvádí jako 1. čsl. partyzánská brigáda JŽ z Trocnova, to je však omyl, tato existovala v Jugoslávii, Chorvatsku. První prapor vzniká v červnu 1942 z občanů české a slovenské národnosti. 12. září 1945 při nástupu 1. československé samostatné brigády Jana Žižky z Trocnova v Jugoslávii byla v Praze na Staroměstském náměstí vyznamenána. Někteří její členové se po válce vrátili do ČSR, na Znojemsko.

Další je Partizánská brigáda Jana Žižky (o které se v podstatě zde dozvídáme nic, pojmenována byla v září 1944). Její jádro tvořil výsadek s Teodorem Polou ke konci srpna 1944 u Sklabině. Působila hlavně v oblasti Strážovských vrchů a to až do příchodu RA. Bližší v Muzeu Partyzánskej brigády Jana Žižku v Bánovciach nad Bebravou, pomník na Jankovom vršku a kniha Partyzánský velitel Teodor Pola.


Zde byl dům č. 8 Josefa Růčky, který byl dne 19.12.1944 vypálen partyzány, zabita jeho žena a zraněn syn, přestřelka mezi četnickou hlídkou + EK Ruhsam z VM a partyzány.
U lesa byl dům č. 24 Jindřicha Růčky, vypálen Němci 8.2.1945. Zastřeleno 6 partyzánů, 4 zatčeni, u Němců nezaznamenány ztráty.

BP BP


Baťův zámeček v Loučce, kde po přestřelce bylo zajato 22 příslušníků Volkssturmu, dopadli neslavně, získány zbraně.

Loučka

Bývalá škola Komárovice, kde byli ubytováni (mimo soukromí) zákopníci, přepadena 1945 partyzány

Hájovna Na Podhájí, která byla v prosinci 1944 navštívena partyzány, odcizeno logaritmické pravítko a kružítko.

Restaurace Jehličná v Krhové majitele pana H., vícekráte navštívena partyzány, včetně výsadku Javor


Zde stávala Gendarmerieposten Klein Lhota (přehrada Bystřička), bezirk Wall. Meseritsch. Stanice byla v říjnový večer 1944 přepadena partyzány ze skupiny I.P. Stěpanova
četnická

Gendarmerieposten Chorin a oběť


Četnická stanice Keltsch, přepadena partyzány 1944, též přepadena obecní strážnice

Zde v obchodě odcizen ekrazit?, uschován pak v Oznici


Bunkr nad Oznicí, kde byl na základě zrady nalezen A. Bártek (M. Hrošová: Na každém kroku boj). Foto z r. 2008 a 2013 (dnešní bezdomovci by si nad tím skákali radostí, ta písková lepenka, klempířská práce a nopová fólie). Údajně to byla za války jen jáma a na jiném místě.

Vizte

Zde stávala na pasekách u domu stodola, kde byl zbudován pod podlahou bunkr, ve kterém se schovávali členové sk. Dolinova - Moskalenka ( Долинов - Москаленко). Po popravě Dolinova jí velel Moskalenko. Tato skupina měla čítat přes 60 lidí. Ani jeden zde nebyl Němci zadržen. Prováděli mj destrukce na trati Val. Meziříčí - Hranice. U ní pak pobýval i likvidátor agenta Gestapa Šmída a jiní z VM a okolí. Rozporuplnou osobností byl zásobovač oddílu R. P.


O Ploštině

Nedaří se mi zjistit, kdo byl u jaké skupiny, kde měla sídlo, kde operovala, jaké akce provedla. Víte o tom něco?
Jsem z toho smutný. Někdy ani není se s čím se chválit, např. poprava Volksturmu u Podr. Lhoty, popř jiných osob bez prověření.


Jako první destrukce na železnici v P u B se uvádí na Moravě u Frýdku Místku v srpnu 1943, jako výstraha bylo oběšeno 5 mužů .

Poškozena trať mezi Růžďkou a Brňovem v říjnu 1944, zřejmě historicky první destrukce 1. PB JŽ na Valašsku
vlak

Zde byla v listopadu 1944 podminována trať ValMez - Hranice skupinou I. P. Stěpanova a po explozi došlo k vykolejení lokomotivy osobního vlaku jedoucího od Hranic. Tentýž vlak!! pak byl znovu vyhozen v noci na trati u Lužné skupinou Zachara Sirotina.
vlak vlak

Zde v listopadu 1944 partyzáni podminovali u Brňova žel. trať ValMez - Vsetín, nálož však byla nalezena pochůzkářem a pak Němci zneškodněna (kdo položil? Nálož se zápalnou šňůrou, proč si ji neodnesli když nevybuchla?)
trať trať

Poškozena trať ValMez - Hostašovice, listopad 1944
trať

Výbuch v lednu 1945, trať ValMez - Hranice u Milotic, zřejmě největší škoda, která skupina provedla?
hranice

Výbuch v lednu 1945, trať ValMez - Hranice, u Střítežíku, zvláštností byl způsob odpálení nálože (Marie Hrošová: Na každém kroku boj). Zde jeden popis akce, kde se vzalo 200 m kabelu? Organizace Pro vlast, pobočka VM uvádí:zničeny 3 vagony s minami, 6 vagonů s frontovým materiálem těžce poškozeno, lokomotiva nechopna jízdy. Kolej poškozena v délce 150 m.
Něm. hlášení uvádí - kolej vytržena v délce cca 1 m, poškozena lokomotiva, jeden vagon vykolejil, vlak č. ... lazaretzug.
hranice hranice

Výbuch v lednu 1945, trať ValMez - Vsetín
hranice hranice

Výbuch v únoru 1945, trať ValMez - Hranice
hranice hranice

V březnu 1945 výbuch na žel. mostě, trať ValMez - Hulín (kdo položil?)
mostek mostek

Výbuch v březnu 1945, trať ValMez - Hranice

Výbuch v dubnu 1945, trať ValMez - Hranice

Žel. stanice Police, zastaven a přepaden vlak s Maďary, jeden popis události: Při tomto boji padlo několik desítek Němců a Maďarů a mnoho jich bylo zraněno. (Němci uvádí 1 mrtvého, 1 těžce a 3 lehce zraněné)
Američany zde bylo též odhozeno několik pum.

Výbuch v dubnu 1945, trať ValMez - Hulín

Výbuch na trati mezi Mořkovem a Veřovicemi 3.5, uvádí se štramberští partyzáni, konkrétně? Podrobnější údaje?

Hledal jsem, zda byla snaha poškodit tento most na staré hranické silnici před Hustopečemi, jenže on za války prý ještě nestál. Most je postaven před původním přejezdem přes trať od VM

hranice

a další, místo neidentifikované

Organizace Pro vlast, pobočka VM uvádí:
- v lednu vyhozena žel. trať u Polomí
- v lednu vyřazeno 6 nákladních aut, odcizeny akumulátory, provrtány nádrže
- ve VM odcizeno 200 kg dynamitu, po pachatelích pátralo 2 000 mužů
- vyhozen most přes Bečvu u Vsetína, provoz přerušen na 14 dnů
- Přepaden obecní dům v Policích, zákopníci, údajně pobito 8 Němců (hlášení - jeden zraněn)
  Police
- zastřeleni 3 SAmani v Komárovicích, Němci uvádí jiné datum a jednoho mrtvého
- vyhození vlaku u Lešné se střelivem a zásobami pro východní frontu, zničena lokomotiva a 8 vagonů, 5 vagonů vyřazeno
   z provozu. Němci uvádí vykolejení lokomotivy a 7 vagonů ze 40. Těžce zraněn strojvedoucí a další dva z personálu.


Jiné akce
- srpen 1944, seskok skupiny Ušiaka na Slovensku, boje na SK, přesun k moravským hranicím
- v září 1944 nařizuje Německý státní ministr pro Čechy a Moravu že: Smrtí bude potrestán kdo neoprávněně překročí
  nebo se pokusí překročit německo - slovenské hranice podél Protektorátu Čechy a Morava.
- září 1944, přechod ze SK na Moravu, největší střet, 2x neprošli, pak po skupinách
- říjen, přepad četnické stanice Zubří, Zašová aj., přestřelka mezi partyzány Ratiboř
- listopad, přepadena obecní strážnice ve VM a odcizeny 2 pistole, seskok Wolframu, střet Čertův mlýn, - přestřelka
  Bystřice, protipartyzánská akce Auerhahn, partyzáni 1. PBJŽ opouští Beskydy
- prosinec, střet v Morávce, střet Rajnochovice, přepad strážnice Jablůnka a j.
- v lednu 1945 odcizen ekrazit ve Val. Meziříčí, Lhotka požár ve skladu oděvů, přepad zámku v Loučce, zlikvidován
  Vman B -105 ve VM, přestřelka Police, Juříčkův mlýn, Ploština, Prlov, Oznice Bártek...


Jiří Jírovský z VM (* 1923), oddíl Olga, padl dne 6.2.1945 u Mouřínova při přestřelce s Jagdkomandem, pomník u Ždánic.
Pozice na mapě: "49°5'28.928"N, 016°58'53.866"E
Jenže k němu se hlásí Junáci z Kroměříže: "Br. Jiří Jírovský člen 6 vodního oddílu v Kroměříži stal se ve svých dvaceti letech v roce 1943 členem partyzánského oddílu Olga v Beskydech, organizoval další odbojové skupiny na Valašsku, obstarával zbraně, střelivo, léčiva, obvazový materiál a pohonné hmoty a udržoval spojení na složky odboje v Praze. Bohužel zemřel na následky zranění, které utrpěl v boji u hájenky nedaleko Heršpice u Slavkova." Po válce byl pohřben v Kroměříži.

Jenže oddíl Olga vznikl až po přechodu Ušiaka a spol. ze Slovenska na Moravu v r. 1944, konkrétně v lednu 1945.


Vzpomínky kpt. "Jerry", Vladimír Krajčík

"Pak přišel 6. listopad, kdy se nám podařilo provést bleskový přepad německého pancéřového oddílu, který směřoval ke slovenským hranicím. S hrstkou mých chlapců jsem způsobil německé motorizované jednotce citelné ztráty a zneškodnil jednoho vyššího německého důstojníka a dva automatčíky."
Pokud by to bylo u Bílé, tak ten den došlo k přestřelce, kdy byli zraněni tři celníci a jeden partyzán zatčen.
Tentýž den však EK Ruhsam našlo na slovenské straně u Bílého kříže partyzánský tábor a zajalo jednoho partyzána.

Následující není datováno
"A já se dívám, dívám na rozkaz, čtu jej poprvé, podruhé, ale papír mlčí, nedává mi žádné rady. Jen - vyhod' železniční koleje do povětří! Místo - Růždka - Jablůnka! ... Někteři průvodčí na Vsetínsku nás znali, tušili, kdo jsme... Ale - viděli neviděli, věděli nevěděli - nikdo si nás ani nevšiml. Vtlačili jsme se tedy mezi lidi, byl už večer. Nějak mezi devátou a desátou. Modře zatemněné žárovky ve vagónu slabě mrkaly, vláček kodrcal, stál na každé zastávce. ... Konečně Růždka! Vystoupili jsme z vlaku, každý sám, a hned míříme na silnici za nádražní staničku. Tam jsme se teprve všichni spolu sešli a uradili se, na kterém místě položíme tu hračku. ... Vrátili jsme se do staničky a počkali jsme na poslední vlak. ... Třetího dne navečer dostavila se k nám spojka se zprávou, že na trati mezi Růždkou~ a Jablůnkou vykolejil dlouhý nákladní vlak. Koleje strhané, vzpříčené do výše jako zkřivené dráty, železniční vagóny jako krabičky od sirek vyvrácené, nádraží zatarasené. A lidi doma. Nemohli do práce, ani z práce. Dílny v okolí i kterási fabrika na řadu dní zastavená. Vlaky nejezdily, náklad, lidi nevozily."
Připomínka:
- pokud to tak bylo, nastupovali s největší pravděpodobností v Jablůnce a jeli do Růžďky, následující stanice
- byla-li rozbuška tlaková, jak to, že se nebáli přes ni přejet? Pokud časová (doutnák?) jaká náhoda, že to
  vybuchlo až pod nákladním vlakem, no budiž
- není určeno časově, ale nikdy se nepodařilo v tomto úseku vykolejit vlak, neměli k tomu odpovídající
  prostředky. V jednom případě vybuchla nálož samovolně.
- v lednu na této trase byla provedena destrukce na trati u Pržna, vykolejil 1 vagon, jinak ještě
  xx.11.1944, kdy vybuchla nálož aniž by přejel vlak, xx.11.1944 opět výbuch mezi Růžďkou a Jablůnkou, vlak
  nepoškozen

"Ty dva měsíce, leden a únor, to skoré předjaří, to byla samá sabotáž. Celý řetěz akcí proti nepříteli. Mosty, kolejnice, elektrárny, pokažené stroje v továrnách a v dílnách... Každou chvíli vylétlo něco do povětří a všechen provoz byl zastaven! Na řadu dní pěkně klid! ... Most roztrhnutý ve dví, železná konstrukce zdeformovaná, všecka pokřivená, bezmocně trčela k nočnímu nebi jako by si s ní hrály obří tlapy. "
V tomto období je pouze několik ověřených akcí, které by se daly této skupině přiznat. Nejdůležitější je každopádně poškození spínací stanice ve Vsetíně, kdy byl Vsetín bez elektřiny. Pokud se jedná o most před Vsetínem, zřejmě přes Bečvu, významně poškozen však nebyl, není záznam.
jerry
O vydávaných rozkazích partyzánům se píše, některé lze najít ve VHA, popř. jiných dokumentech (vč. plánků obcí).


Alois a Vladimír Garncarz z Pržna

Alois Garncarz hlásí veliteli I. čs PB JŽ, výpis
Odbojovou činnost jsem zahájil v březnu 1944 založením skupiny N.....
Partyzánskou činnost jsem zahájil xx. ledna 1945 se 14 muži s výzbrojí 1 kulobrokovnice, 2 pistole a asi 10 ručních granátů.
21.1.1945 jsme odzbrojili lesního správce Semetín a získali dvě brokovnice.
Dne 22.1.1945 Josef Maliňák vyhazuje trať mezi Jablůnkou a Růžďkou.
29.1.1945 vyhazují ve Vsetíně spínací stanici (Jerry, Al. Garncarz, Vl. Strbačka, Evžen Sobotka ml., Sv. Beránek, St. Vaněk, Lad. Kočička). V tomto případě byla zřejmě způsobena Němcům největší ekonomická škoda, Vsetín bez elektřiny.
30.1.1945 poškozena na nádraží Jablůnka výhybka.
4.2.1945 vybráno skladiště zbraní po dohodě s Belgičany, kteří přešli k partyzánům. Kořist:3 lehké kulomety, pásy nábojů asi 5000 kusů, 1 ruský automat, 3 pistole, 36 německých ručních granátů, 25 karabin, 1 pancéřová pěst, dvě bedny nábojů do kulometu a j. Zbraně byly předány štábu.
Další velkou akcí mimo jiných bylo obsazení Zbrojovky Jablůnka 3.5.1945, kde bylo ukořistěno větší množsví výbušnin, stovky granátů aj.
4.5 zabraňují WH destrukci nádraží Jablůnka, v tu dobu se zde nacházely vagony s municí

1946 prap. pěchoty v. z. Alois Garncarz obdržel od prezidenta ČSR Československý válečný kříž 1939
8. října 1995 obdržel plukovník v.v. Vladimír Garncarz od prezidenta ČR Řád Bílého lva.

Po válce se Vl. Garncarz účastní protikomunistického odboje, ke kterému se hrdě hlásí, výslech:"Vychován jsem byl v tradicích předmnichovské buržoazní republiky... Ve své nenávisti proti lidově demokratickému zřízení založil jsem se stejně smýšlejícími lidmi z Jablůnky a Vsetína ilegální skupinu, jejíž činnost spočívala v provádění a organizování teroru za účelem deprimování obyvatelstva a narušování pracovní morálky... ."
O spontánnosti tohoto výslechu v r. 1952 na StB se však lze dohadovat.

Alois Garncarz píše: Žena ani mladší syn, ačkoliv na to mají nárok, nehlásili se ani do org. politických vězňů, ani k odbojové činnosti a to jen proto, že žádnou odměnu za svoji činnost nečekali ani nečekají. Oč lépe jsou na tom ti, co seděli doma za kamny a čekali až jak to dopadne, po případě pracovali třeba nepřímo ve prospěch Němců... Nemrzí mne to, že jsem byl i s celou rodinou v odbojové a partyzánské činnosti, naopak jsem na to hrdý, nepožaduji za tuto činnost jak já tak i moje rodina od nikoho nějaké odměny, bolí mne však to, že se najdou lidé z našich řad, kteří dovedou člověka za všechnu tuto činnost obviňovat z osobního zisku.... má-li někdo něco proti mně, popřípadě může-li mi dokázat opak toho, co zde píši ať vystoupí jako muž a řekne všechno veřejně. Jsem ochoten vždy se proti každému obvinění hájit jak se lidově říká z očí do očí.


Ve VM měla na počátku r. 1944 vzniknout odbojová skupina Bohuš, vedená Vl. Kurovcem. Sídlo měla mít v restauraci Snoza. Tam byl VK ubytován. Tato však nevyvíjela bojovou ani jinou činnost. Členové měli bojovat v rámci 1. PB JŽ. Nebyl jí přiznán charakter odbojové skupiny.


Slovensko
Vznik ČSR, neposkytnutí autonomie Slovensku. Ztráty území Slovenska po MD 1938, autonomie Slovenska. Tzv. Homolův puč v březnu 1939 (zásah čsl ozbrojených sil), vyhlášen vyjímečný stav. Vyhlášení Slovenské republiky (Slovenského štátu), vyhlášení války Polsku r. 1939, Sovětskému svazu v červnu 1941, USA a VB. Benešova vláda k obnovení ČSR. Ilegální Slovenská národní rada, Vánoční dohoda z r. 1943. Likvidace mise plk. Otta v Martině (vč. žen a dětí + Ružomberok) 1944, vstup německých vojsk, vypuknutí SNP (bylo povstání národní?). I na SK jsou na něj rozporné názory.
Faktem je, že na pomoc šli i naši občané a někteří na to doplatili životem už při přechodu hranic. Chtěli Slováci obnovení Československé republiky? Kdo ho zahájil? Jaký byl vliv komunistů? Ve slovenské armádě nijaký, bojovali s Ruskem. Vůdcové údajně měli jiné plány, zmatky, zvrtlo se to? Pak bylo Slovensko okupováno německou brannou mocí a povstání potlačeno. Odzbojení Slovenské armády, Dukla ... Měli sověti zájem na výsledku povstání občanů, vlivu armády? Jaký zájem měla Benešova vláda? Jaký zájem měla Anglie, Francie a USA?
Rumunsko přešlo v srpnu 1944 na stranu spojenců. Slovensko vydrželo být spojencem Německa do konce války (8.5.1945).

Úlet osmi slovenských pilotů s letadly do Polska. Čti Stano Bursa: "Stíhač Rudo Božík", zde v knihovně.
Slovensko proti SSSR
O SNP


Vlasovci na Valašsku?
Omyl, toto všechno vzniklo až po válce. K tomu je dobré si přečíst knížku o Vlasovovi a podívat se po internetu. Je třeba si uvědomit, kdo to byl Hilfswillige (Hiwis), co byla KONR, ROA, kozáci (kniha Kozáctvo), Ukrajinci. Zajímavé je také jak dopadli - předáni většinou Sovětům. Vlasov, komunista, pomáhal Čankajškovi, bojuje u Moskvy, Leningradu, vyznamenán Leninovým řádem. Při ústupu padl do zajetí. ROA vzniká až na podzim 1944 v Praze. První boj proti RA se uskutečnil v dubnu 1945 blízko Frankfurtu! Vlasov nesouhlasil se zapojením do bojů o Prahu, akci provádí Buňačenko. Když to tak vezmeme, tak Vlasovci zradili 2 x. Vlasov byl v r. 1946 popraven s dalšími členy štábu.Jak by asi dopadl, kdyby Ně,ci vyhráli? Jak se dívali na Banderu?
Vlasov 1943: Призывая всех русских людей подниматься на борьбу против Сталина и его клики, за построение Новой России без большевиков и капиталистов, я считаю своим долгом объяснить свои действия
Vlasov:https://www.youtube.com/watch?v=GGQxFc0wjZ4 a
https://www.youtube.com/watch?v=CwR5zhU4F4g
Co tak mohl čekat, i od Němců? A když začali Němci ustupovat? Ostatně, jak dopadl Bandera? Říká se, že kdo zradí jednou .....


Co byl Malý Trostinec pro některé naše občany


Jistě zajímavé je, jaký trestní zákon platil za Protektorátu Böhmen und Mähren, co bylo z hlediska odboje trestné.

Jaké radiostanice využíval odboj
https://www.stream.cz/krvava-leta/10019265-bonus-radiostanice-ktere-vyuzival-cesky-odboj

Mám rád "česko" na Valašsku a bláboly, bože bože to je problém si o tom načíst, projet int? Wolfram partyzáni?
http://www.ceskozemepribehu.cz/pribeh/159-tezke-zkousky-valasskych-pasekaru

Bludy o partyzánech:
www.stream.cz/zapomenute-pribehy-ceskych-hor/10002471-ztracena-zakladna-beskydskych-partyzanu
http://worldwar2czsk.wz.cz/showthread?id=23&tpage=2

Co všechno se v archívech nenajde o Olze Františákové: https://www.prozeny.cz/clanek/zmarneny-zivot-partyzanky-olgy-frantisakove-54647

V lesích Česka a Slovenska bylo hodně udavačů a Murzin o tom věděl. Jedním z nich byl i nějaký Dvořák z Prahy, který se Murzinovi na první pohled nelíbil. Dvořák udal spoustu členů brigády. Němci obklíčili horu Kněhyně a partyzány usmrtili, a to včetně žen. Například radistka byla zavražděna a znásilněna. Rozkaz k této akci vydal SS standartenführer Waffen-SS Otto Skorzeny. Odměna za Murzinovu hlavu se ještě zvýšila. Murzin se podílel na osvobození Prahy, Vizovic, Opavy, Zlína nebo Varšavy.

Ale kdo to byl partyzán (či nebyl)? To nám objasní zákon 34/1946 Sb. Kdo chtěl být partyzánem to mohl ještě stihnout do 9.5.1945. Podepsáno Dr. Benešem, Fierlingerem a generálem Svobodou.


Všimněte si prosím, kdy podle PNS skončila válka, ještě po 9.5.1945 jste si mohli svého nepřítele picnout ...
A bylo vymalované...

ZÁKON č. 115/1946 Sb. ze dne 8. května 1946 o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1
Jednání, k němuž došlo v době od 30. září 1938 do 28. října 1945 a jehož účelem bylo přispěti k boji o znovunabytí svobody Čechů a Slováků nebo které směřovalo ke spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomahačů, není bezprávné ani tehdy, bylo-li by jinak podle platných předpisů trestné.
§ 2
(1) Byl-li někdo pro takový trestný čin již odsouzen, budiž postupováno podle předpisů o obnově trestního řízení.
(2) Příslušný je soud, u něhož se konalo řízení v první stolici nebo není-li ho, soud, který by byl nyní v první stolici příslušný, kdyby bezpráv nost činu nebyla podle § 1 vyloučena.
(3) Sbíhá-li se s činem uvedeným v § 1 trestný čin, pro nějž byl obžalovaný týmž rozsudkem odsouzen, vysloví soud za tento jiný trestný čin nový trest rozsudkem, přihlížeje k výroku o vině již učiněnému.
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři spravedlnosti a národní obrany.
Dr. Beneš v.r. Fierlinger v.r. Dr. Drtina v.r. gen. Svoboda v.r.

Benešovy dekrety Proč vznikaly ...


Po válce, Jan Křižan sborník ABS 12/2014 a
http://tretiodboj.sdruzenipamet.cz/index.php/cs/treti-odboj-na-jizni-morave/obeti-rezimu/popraveni-politicti-vezni/popraveni-na-jizni-morave/28-krizan-jan
Neměli bychom se za ty oběti omluvit? Zpravodaj VM 06/2018
zpravodaj
pokračování ...


Info: internet, publikace Hrošová Na každém kroku boj, Pospíšil Hyeny, Sládek Ve znamení smrtihlava, Přikryl 1. PB JŽ, Bartoš Clay - Eva, rodina Garncarzova, VHA Praha, ABS Praha, německá hlášení (vhodné pro konfrontaci výsledků partyzánských akcí), kroniky, vlastní foto a zjištění ... U některých prací není uváděn primární zdroj, ale odkazy na již zpracované práce. 18.7.2015

Hledám autorku bakalářské práce o Malíkově organizaci ve Val. Meziříčí Veroniku Kop....vou.