Shromažďují se informace, posečkejte

Panovat se dá mocí, ale nedá se jí spravovat.

V národy zvláště vyvolené nevěřím. Nemám potřeby snižovat národy jiné, aby můj tím vynikal... národní augurství překáží vlastnímu pokroku.

Využitkovat všech pokroků a vymožeností vědy a poznání – musí být heslem naší národní praxe.

Po staletí jsme byli ovládáni cizí vládou a teď neumíme ani řádně panovat ani řádně poslouchat.

Nemáme-li zakrsati a octnouti se na mizině, musíme ztrojnásobiti přičinlivost svou a staviti se co nejvíce možná v roveň s jinými národy, kteří podnikavostí svou opanovali kraje světa.

Je holým neštěstím, že si zvykáme očekávat tolik od vlády, samočinnosti se vzdávajíce.

Kdo nám vadí provádět v našich obcích takovou správu tak vzornou, že by se jí musel obdivovat celý svět?

Není pravda, že naše politická nedostatečnost tkví jen v charakterech – tkví; ale neméně nedostatku vzdělání, v nedostatku určitých a pevných názorů.