E10L letecký přijímač

První přijímač (sestava RX + konvertor) na amatérská pásma zakoupen v 1978? v Havířově od OK2???

Přijímač E10L, rozsah 300 - 600 kHz, k tomu byl vysílač S10L,
v letadle byl ještě S10K a E10K, + anténní člen; na dlouhé vlny použita vlečná anténa.
E - přijímač, S - vysílač. K - krátké vlny, L - dlouhé vlny
Amatéry používán jako mezifrekvence ke KV konvertoru, popř. přeladěn přímo na 160 m

E10L

Další E10L přestavěna na 160 m

Sestava E10L (letecký přijímač Luftwaffe na pásmo 300-600 kHz) s konvertorem OK1FF na 1,8 - 28 MHz (využit opět inkurantní RX Torn Eb s původním rozsahem 0,1 - 7 MHz, zpětnovazební), posloucháno v drtivé většině na pásmu 3,5MHz, později pásmo v konvertoru doplněno pro vyšší stabilitu krystalem. Spolu s vysílačem na 3,5 MHz jsem s touto sestavou pracoval do koupi FT7b.

Pracoviště radisty v letadle

v éru