Troška historie

Začalo to na ZŠ, našel jsem doma po strýcovi (technicky nadaný člověk, havaroval s letadlem, druhý v pořadí ze tří z rodiny) pár technických časopisů, mezi nimi LABORATOŘ - film, radio (technika, rádio,morzeovka, televise... z 30. let a Domácí dílnu z r. 192) kde byly konstrukce rádií, pak klasicky krystalka ještě s krystalovým detektorem, špárání po galenitu, první dioda, tranzistor, rádio UN4 uvedené do provozu, poslech morse na starém běžném rádiu - Pastorále - poslech cizích stanic (včetně RFE, Luxemburg, Wien "autofahrer auf dem weg"? kde bylo ještě kolečko s fírerovým varováním, že za poslech hrozí ...), včetně pokoušení se lapat CW. Mít tak vysílač, pokusy s telefony, jednodrátem ... Pak náhodně zaslechnutý amatér na podivný zkonstruovaný přijímač což měl být původně jednoduchý přijímač-vysílač na 28 MHz v papírové krabici a on tam prolezl z 80 metrů. Pokusy se selenovými deskami- soláry.

Ještě na ZŠ jsem absolvoval nějaký kurz dálkový o radiotechnice, který pořádal Svazarm v Ostravě v r. 1963 včetně zkoušek a obdržel osvědčení Radiotechnika III. třídy s výsledkem výborným, vysvědčení vydal ústřední radioklub. Asi v 9té třídě za pomoci elektrikáře si dělám pistolovou pájku. Po 46 letech jsem ho navštívil. Na škole začal kroužek radiotechniky, kde se instruktor z Tesly dostavil asi 2 x.

Můj katalog ..., pistolová pájka, sestrojena s pomocí elektrikáře ze Slévárny (na zákl. škole), na kupovanou nebylo. V té době kupa elektrikářů ovládala radiotechniku

Jako děcko jsem se přehraboval ve "složišti" Sděl. a zab. dílen ČSD, kde byl i jejich smeťák. Občas mě z něj vyháněli vrátní, některé věci mám dodnes.
A kolik lidí zabývajících se elektronikou pamatuje, jak přehrabávali smetiště mezi Rožnovem a Vidčí, kde Tesla vyvážela "zmetky" a kde se daly najít i jiné vhodné věci včetně polovodičů?

Další motivací byl bratranec, nyní OK2BVR. Někdy po 1960 jsem byl za ním na návštěvě ve Spoj. učilišti Nové Mesto n/V, kde byly ještě skladovány válečné inkuranty.

Asi v 1963 či 64 jsem se snažil dostat do kolektivky OK2KNP, což byl však porod, podnikoví hlídači pod vedením s. H...., ale nakonec se podařilo. Takže jednoho dne, kdy bylo zjištěno na bráně, že tam jeden HAM pobývá jsem se dostavil až pod střechu a on tam sedí OK2B.. .
Řka, cože tam chci.
Já na to, že bych chtěl vysílat.
Dotaz od něj: A umíš morze?
Já na to: Ne, ale chtěl bych se to naučit.
A on mi opáčí: Tak co tu chceš?
Tak začala má kariéra.

Pak jsem s nimi následující rok absolvoval PD na Soláni, ale z jejich strany jsem necítil nicmoc zájem, byla to taková uzavřená komunita, většinou amatéři z Tesly n.p. a to se táhlo vůči zájemcům vlastně až do v podstatě rozpadu po r. 90, kdy kolektivka přišla o místnost v bývalém klubu Tesla na náměstí. Čest vyjímkám. Tak jsem to viděl já.
Samovýuka morseovy abecedy, pak chvilku na Stavební průmyslovce ve VM, kde nějaká dívčina! učila CW na škole zájemce, RK tam ale nebyl. Kdepak asi dneska je? V r. 1964 dostávám RP 14854.

Pak předvojenský výcvik radisty, na vojně, 1967-69 radista u PVOS VÚ 5984 (přijímač Ov Zábřeh), Hanácká kasárna Olomouc, morzeovka, kódy, výcvik na inkuratním zařízení S10K s S10L, hi. Rota Zářičí - vysílání na R118, poslech na Amur (R 152), R4, jeden čas Olomouc Tabulák na VKV spoji, tam bylo fajn, sám svým pánem.

V roce 1973 - 1977 jsem docházel do kolektivky OK2KVS, kde jsem si i trochu zavysílal na RM 31.
Po samostudiu koncese získána na "C" při zkouškách v r. 1978 v Opavě , v roce 1991 v Brně zkoušky na "B".
S novými PP získána tř. "A".

První přijímač E10L s konvertorem z Torna zakoupen v 1978? v Havířově od OK2???. Od ČRK Lambdu V, a další zařízení - E10L, E10aK, viz Na co jsem poslouchal ...

CCT
Akce:
- v roce 1985 organizuji soutěž k 40. výročí osvobození okresu Vsetín (týden aktivity), zajištěn tisk 3500 ks QSL pro účastníky,
  ceny.
qsl

- v roce 1985 organizuji soukromně historicky I. radioburzu na Valašsku (jen?) ValMezu, OK2KNP nezájem, nabídku využila OK2KQS
- v roce 1987 organizuji II. radioburzu ve ValMezu, ve vlastní režii, v Tesla klubu (sídlo OK2KNP). Jak je to možné? Společenské organizace mohly
   "podnikat", do jisté výše nehradily daň z příjmu.
- v roce 1990 organizuji III. radioburzu ve ValMezu, ve vlastní režii
- v roce 1997 organizuji Setkání příznivců rádia střední Moravy ve ValMezu, přednášky, prezentace firem, radioburza, spolu s Pavlem P.

setkání

.oOo.