TCVR REALISTIC HTX202

FM kanálový handy TCVR na pásmo 144 - 148 MHz

VFO mód
16 pamětí, kanálů
3 z toho prioritní paměti
volací kanál
výkon 2/6W

Výměna baterie, sice to jede i bez ní, ale paměť si nepamatuje

Code    Factory Default       Explanation
oS       0.600         Duplex separation (offset), až 4 MHz
tc        oFF            Transmit sub-audible tone
rc        oFF           Receive sub-audible tone
Sr        20              Frequency step
Sc        ti               Scan resume
Sd        2.0            Scan delay time
S1        144.000   Lower scan range limit
S2        148.000   Upper scan range limit
ud        dn             Vacant channel scan direction
PS        1-16         Power save duty cycle
tE        oFF          Transmit inhibit
to        oFF          Transmit time-out
Lb        4              Priority-frequency channel lookback time
Ar        oFF         Touch-tone auto-reply

Výhodný nákup z BRD