TCVR REALISTIC HTX404

FM kanálový handy TCVR pro pásmo 430 (440) - 450 MHz

VFO mód
16 pamětí, kanálů
3 z toho prioritní paměti
volací kanál
výkon 2/5W

oj oj, co se děje, březen 2009 a začíná černat displej, jak u ruského budíku Elektronika

Výměna baterie typu 2032

Code    Factory Default       Explanation
oS      5.000         Duplex separation (offset), až 10 MHz
tc        oFF            Transmit sub-audible tone
rc        oFF           Receive sub-audible tone
Sr        20              Frequency step
Sc        ti               Scan resume
Sd        2.0            Scan delay time
S1        440.000   Lower scan range limit
S2        450.000   Upper scan range limit
ud        dn             Vacant channel scan direction
PS        1-16         Power save duty cycle
tE        oFF          Transmit inhibit
to        oFF          Transmit time-out
Lb        4              Priority-frequency channel lookback time
Ar        oFF         Touch-tone auto-reply


Výhodný nákup z BRD