FM TCVR TR7400A - mobil

800 kanálový TCVR na pásmo 144-146 MHz o výkonu 25W