něco o Valašském Meziříčím, Walachisch Meseritz a okolí za II. světové války stahovači pátrejte sami

Něco, co nám tu zbylo z války

na úpravě se furt průběžně pracuje, jak se zjišťují informace                                                                                se zvukem

Je přes sedmdesát let po II. světové válce a pořád na ni existují památky. A zřejmě ještě desítky let se budou po ní památky nacházet, i když živé vzpomínky účastníků pominou, a těch neustále ubývá. Nakolik je to však pravdivé? I to, co je na papíře. Do historie patří vše, ať to bylo dobré či zlé, není dobré ji předělávat k obrazu svému, domýšlet, kde nevím.

Jak to šlo:
- 1907 Haagská konvence, válečné právo
- I. sv. válka, Dohoda, Trojspolek
- 1918 intervence Anglie, Francie a USA v Rusku
- Brestlitevský mír 1918, Německo, Rakousko-Uhersko, Bulharsko a Turecko na jedné straně a Rusko
- v listopadu 1918 vstupuje české vojsko na Slovensko, kdyby ne, přežily by Horní Uhry?
- 1918/1919 válka Polsko - Ukrajina, srážky pokračovaly až do třicátých let
- 1919 válka proti Maďarské republice s Rumuny, pomáhá Francie
- P dohoda, vznik ČSR, Slovenské liga v Americe, nikoli Slováci doma, Slovensku neposkytnuta autonomie, slepenec?
- 1919 začala polsko-sovětská válka, Poláci vpadli do Běloruska a na Ukrajinu
- Společnost národů
- Versailleská smlouva, Hlučínsko připadá ČSR, Freie Stadt Danzig, velmoci si zadělaly na budoucí II. sv
- smlouva o obchodních vztazích mezi Moskvou a Prahou, uznána sov. vláda, Beneš
- Trianonská smlouva vítězné mocnosti a spojenci
- Malá dohoda
- Rapalská dohoda
- LK 1925, R pakt
- Spojenecká komise z roku 1927 : „ Německo nikdy neodzbrojilo, nemělo to nikdy v úmyslu a učinilo vše,
  co bylo v jeho moci, aby znemožnilo kontrolní komisi pracovat“. A dál?
- smlouva s Francií
- 1926 smlouva s Německem řešit spory dohodou
- budování Maginotovy linie
- BK pakt, zákaz války
- Německo 1933, Hitler, výstup ze SN
- Španělsko
- 1935, britsko-německá námořní smlouva, Německo může budovat válečné loďstvo
- tatíček Masaryček mohl a měl zakázat stranu Henleinovi, neučinil tak, jak skončili ve volbách?
- československo-sovětská přátelská a obranná smlouva z roku 1935, Masaryk podepisuje, a SSSR s Francií
- kyjevské vojenské manévry, tanky, výsadky, účast delegace čsl. armády s náč. gen. štábu
- vznik Luftwaffe, zřízení branné moci, všeobecná branná povinnost
- smlouva s Polskem, "Pakt Pilsudsky - Hitler" o neútočení v r. 1934! do dubna 1939
- smlouva s SSSR
- německá armáda obsazuje Porýní, bez reakce
- Polsko s Francií a VB smlouva o vzájemné pomoci
- anšlus Rakousko
- 8 požadavků SdP k ČSR, Beneš předložil ústupky - v březnu 1938 česká šlechta žádá Beneše, aby nebyly postoupeny Sudety
- amnestie 1938
- odstoupení Sudet , se zradou to prý nebylo až tak žhavé
- E. Beneš, po přijetí Mnichovské dohody 5. října 1938 abdikoval a 22. října 1938 odlétá, nebo utíká? Proč?
  Anglie, USA, Anglie. Kdo ho zvolil prezidentem ve VB? Pohledejte "Nečasova mise". Ohledně MD jsou dodnes
  dohady (Parlament 2004 - „Edvard Beneš se zasloužil o stát“)
- vojenské manévry v Polsku, jako pozorovatelé i generálové Wehrmachtu
- ztroskotaly rozhovory mezi SSSR, Anglií a Francií!
- smlouva Německo - SSSR, Ribbentrop přilétá, večer podepsána smlouva o neútočení, později o přátelství
  (kdo inicioval dodatek ohledně území?)
- Wehrmacht obsazuje ČSR, jen na Moravě v Místku se vojsko brání
- Warschau, Pabst plan
- napadení Polska a obsazování dalších zemí (Polsko mobilizuje 31.8), CCCP postupuje na Curzonovu linii, Drang nach Osten,
  Lebensraum, (i Konečné řešení české otázky)
- Francie, VB a Austrálie vyhlašuje válku Německu, Sitzenkrieg, co dělá Stalin?
- naši piloti v Polsku, Francii, pak ve VB, později i v SSSR (kpt. F. Fajtl)
- válka SSSR - Finsko
- E. Beneš v říjnu 1940 postavil mimo vojenskou službu gen. Lva Prchalu, po válce zbaven hodnosti
- Německo vyhlašuje válku Francii a VB
- bitva o Británii
- Afrikakorps
- 11. pěší prapor, pplk. K. Klapálek, Tobruk, Palestina, přesun do VB
- dohoda o neútočení mezi Japonskem a Sovětským svazem
- Atlantická charta 1941
- Generalplan Ost, okupace východní Evropy, kolonizace
- Němci ovládli Krétu, 12. května 1945 zde kapitulují
- napadení SSSR, Stalin do posledního dne dodává Německu suroviny Informbyro
- 11.srpna provedlo sov. letectvo nálet na Berlín
- čsl.-sovětská smlouva o vzájemné pomoci ve válce, vznik čsl. armády v SSSR
- Norsko žádá po Hitlerovi území v Sovětském svazu, získat "lebensraum" pro germánskou rasu
- smlouva mezi československou vládou v Londýně a Sovětským svazem ze dne 18. července roku 1941
- válka Japonsko, USA
- bitva o Moskvu
- Londýn, Svatojakubská deklarace
- 14. září 1942 zahájil Wehrmacht útok na Stalingrad
- bitva u Kurska
- 1. čsl. samostatná obrněná brigáda, gen. A. Liška, 1944 do Dungerque
- Teherán 1943
- ruský "bílý" generál Anton I Denikin zaslal Rudé armádě vagon s léky, Stalin ho přijal, ale neuvedl dárce, hrob má v Moskvě
- založena komise OSN pro vyšetřování válečných zločinů
- Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských
  socialistických republik byla dvoustranná smlouva podepsaná 12. prosince 1943 mezi československou exilovou vládou
  a Sovětským svazem. Vizte vyhlášku č. 11/1946 Sb.
- zlom ve válce, bitva u Kurska, porážka Afrikakorpsu, vylodění v Itálii
- francouzští letci v SSSR, pluk Normandie, letadla Jak-3 (37) pak dostala Francie jako dar od SSSR (Régiment de chasse
   2/30 Normandie-Niemen)
- 27. ledna osvobozena 60. armádou Oswienczim (Auschwitz Birkenau)
- SNP, mělo smysl? 1944 - 1945, https://www.wikiwand.com/cs/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%AD_povst%C3%A1n%C3%AD
- Jalta, o nás ani ň, Curzonova linie
- víte, že RA měla k dispozici širokorozchodnou trať až do Berlína?
- Postupimská konference 1945, ztrácíme Zakarpatskou Ukrajinu, sporné polské hranice, odsun Němců (ne Maďarů),
  Stalin informován o „mocné nové zbrani“
- sovětsko - japonská válka
- jakáto vláda a prezident byli v Košicích a podepsali "vládní program"?
- 1947 popraven Tiso, prezident milost neudělil

5. října 1938 se dr. Edvard Beneš vzdal své prezidentské funkce. 6. října 1938 vyhlášena autonomie Slovenska.
9. března "Homolův puč" (div. gen. Bedřich Homola popraven 5.1.1943). Den před obsazením republiky byla vyhlášena Slovenská republika, spíše známá jako Slovenský štát. Některými státy byla uznána. Podepsána Ochranná smlouva s Německem (Schutzvertrag). Byla snaha připojit i část Moravy, vč. Valmezu, aktivní Moravsko-slovenská společnost, Národopisná Morava. V ní působil Josef Vávra-Stařík, podivná postava spjatá s 1. PB J. Žižky na východní Moravě, popraven 1953. Hitler nesouhlasil, dal by jim část německého území. Podílejí se na válce proti Polsku v r. 1939 (válka nebyla vyhlášena), SSSR po boku Německa (cca 59 000 vojáků) a vyhlašují válku USA a VB, účast na bojích v deseti evropských zemích. Byla to však vůle lidu?
Poznámka:V ČR bylo více Němců, než Slováků. Vizte Pittsburskou dohodu a Martinskou deklaraci.
A bylo Slovensko dobyto, či osvobozeno v r. 1945?


Válka začala napadením Polska v září 1939 a trvala 2174 dnů do kapitulace Japonska.
Naše oblast byla obsazena v březnu 1939 ... armádním sborem, divisí Wehrmachtu v odpoledních hodinách od Frenštátu, Rožnova až do Vsetína. Zerschlagung (též Erledigung) der Rest-Tschechei. Německá stravovací akce, dostavili se i občané okolních obcí.
Ve zdejších kasárnách sídlil 40. pěší pluk, velitel Josef M. Zatím se mi podařilo zjistit, že v kasárnách VM byly pak záložní a výcvikové jednotky (Ersatztruppenteile, Abteilung). V roce 1940 zde založen Kraftfahr Ersatz Abteilung 25.

Organizace za války:
NSDAP: Karel Ü., Rudolf S., Karel D.
Vlajka: zanikla
Česká liga proti bolševismu:
Hitlerjugend:
Jungvolk:
Bund Deutscher Mädel: Greta H.
Jungmädel:
Národní souručenství: ?

Od obsazení jsou obyvatelé Protektorátu, kteří byli příslušníky německého národa, německými státními příslušníky a podléhají německé soudní pravomoci. Obyvatelé Čech a Moravy se stali státními příslušníky Protektorátu Čechy a Morava. Později jejich politické trestné činy aj. proti Říši spadaly pod jurisdikci soudů německých.


Přelety amerických letadel v r. 1944

znak

Z Itálie z okolí Bari startovala letadla 15th USAAF, která se skládala z šesti bombardovacích divizí (BW), bombardovat rafinerie Odertal nebo Blechhammer (Bohumín, Ostravu) a to po třech trasách, z nichž dvě vedly naším prostorem. Z Itálie mířila nad IP Z popř. nad IP W, kde se otočili na cíl.
Těchto "misí" by mělo být 23, takže přelétávala často i nad ValMezem. Nejdelší let trval až přes 8 hodin. Doprovod jim dělaly stíhačky Lockheed P-38 (Lightning) a North American P-51 (Mustang). Z Německa, popř. od Vídně a někdy od nás proti nim vzlétali stíhači LW a v moravském prostoru se střetli. V ten moment byli ve vzduchu tisíce lidí. Zde uváděna pouze letadla sestřelená v blízkosti ValMezu.

Mission #57. 7.7.1944 nálet na Blechhammer North, ze San Giovanni startuje i Liberator B-24H 42-64481 xxx BS, nnn BG "OMIAKINBAK" - pilotovaný 1/Lt R. M. Chadwickem + 8 dalších mužů, nad cílem špatné počasí, činný flak, letadlo zasažené flakem krouží v oblasti Petřkovic, odhodí pumy a osádka vyskočí, zachrání se a jsou zajati. Jeden skončil dokoce až na Slovensku. Konec letadla sledovali i občané Mořkova.

znak

      Letecký snímek místa dopadu Omiakinbak


Mission #151. Pomník americkým letcům u Palačova, dne 17.12.44 nálet 15. US letecké armády na oblast H. Slezska, 527 bombardérů, doprovodných 300 stíhaček, Němci startovali od Berlína, asi 100 stíhaček. Sestřelen Liberator B-24J 42-50953 "Flying Finger" xxx SQ, nnn BG, pilot P. J. Crossmann, 4 Američané zahynuli, 7 zajato. Někteří si při letu broukali .

Do osvobození byli v různých táborech Kriegsgefangenen Lager der Luftwaffe, někteří i v Sagan v Polsku, který je známý Velkým útěkem přes tunel Harry. Historii najdete na intu.

Foto ze dne 22. září 1984 ze vzpomínkové slavnosti, foto Jiří Fojtík

Liberator B24 a Fortress B17

K tomuto letadlu vizte


Luftwaffe

Při této letecké bitvě byl u NJ sestřelen Uffz Emil Knoch, nar. 1923 z JG 300 Wilde Sau pilotující Bf-109G-14, 781261, Gelbe 9. Pochován byl v NJ, dnes ho však máme ve ValMezu. V blízkosti NJ bylo však sestřeleno více Němců. Dále havárie - Radhošť, Skalka, Nořičí, Zubří, Karolinka..


A tentýž den v Beskydech postřelen FW190-A, Uff. Karl Reif jemuž se podařilo přistát. Němci ho dosud vedou jako mrtvého, pak by ovšem byl na zdejším válečném hřbitově. Není, přežil do 1995.Odznak ze dna nábojnice Browning cal. 50, ze dne 22.8.1944, z bojů při náletu, autor??? Tuto jsem dostal někdy v 70. letech od spolupracovníka, který ji měl obdržet snad od svědka pádu Liberatora. 6.09.07 vypátráno, že při náletu dne 22. srpna 1944: "dopadl vrak jednoho Liberatora B-24 od 459. bombardovací skupiny (chyběla polovina levého křídla s motorem) na levý břeh Bečvy poblíž oseckého jezu. Letoun byl poškozen protiletadlovou palbou nad cílem a při zpátečním letu došlo v prostoru mezi Novými Dvorya Osekem k jeho destrukci ve vzduchu. Osádka podporučíka Kreiensiecka vyskočila na padácích a byla zajata. V troskách zůstal jen přední střelec Martin Zebersky. Jeho tělo bylo z trosek vyproštěno a pohřbeno v Lipníku nad Bečvou".
Josef Voltr, kapitoly z letecké historie Přerova SOA Přerov 2003. Další v Jiří Šašek:"Letecká bitva nad Moravou 22. srpen 1944". Ve zdejší knihovně.


DM – Des Moines Ordnance Plant, Ankeny, Iowa.
Kráter po odhozu amerických pum u Vsetína, nevyužité pumy byly shazovány při letu zpět do Itálie, nebo z poškozených letadel. Původně jsem zde hledal údajnou spadlou stíhačku.

Možná nad VM letěl i některý z těchto strojů 454th BG ze San Giovanni, patnáctka je uvedena vícekráte.
Ale letěl tento pilot, který byl nad VM když bylo údajně bombardováno nádraží VM v r. 1944 (pumy padly daleko za) a při bombardování Bobrk, Přerova, Zlína. Kresbičky z letadel téže BW.Dne 11.10.1944 havarovalo u Rajnochovic ukradené cvičné Arado Ar 96B, pilot Josef Kužela (zahynul, manželka a čtyři sestry popraveny) a Jiří Matička (matka, nevlastní otec a nevlastní bratr popraveni), který se dožil osvobození.
Oldřich Hlobil v Anglii, mějte strpení

Nálet na Valmez 11.04.1945

Záhada z 11. dubna vyřešena!
Nálety na VM měly být 23.9.1944, 13.10.1944 (15th USAAF) a 11.4.1945. Pokud se týká 13.10.1944 mělo nálet provést 5 letadel a shozeno několik tun pum! při zpátečním letu z bombardování Blechhammeru. Co vlastně ten den bylo ve VM bombardováno? Tentýž den bombardovány i abc a též partyzáni s Murzinem u Magurky.
Pojďme však k náletu z 11.4.1945. V tomto případě pak měli pracovníci Mikrofony štěstí, že nebyly zákopy v ..... obsazeny,viz dále. Totéž lze říci i o žácích školy v Krásně, kteří údajně měli při náletu se shromáždit nedaleko Helštýna. Střepiny z kráterů.

Další nalezený 20.03.2012 na podkladě úvahy

Znatelné krátery

Mostu se minuli, výbuch asi 40 m před ním od Obory, pod domem č. 218. I v krovu v domku pod tratí vedle podjezdu se našly střepiny. G-ovi. pak kráter používali pro kovový odpad, sám jsem ho přehrabával a našel starou pokladničku.
most most most

Zde měla u Krhové dostat zásah trať na Rožnov či na Ostravu, z kola zde byl tlakovou vlnou "sfouknut" Jan K.

Z článku v Obelisku č. 9/2001, autor článku Jindřich Janoušek, bombardování 11.4.1945:Údajně mělo být poškozeno 87 domů, zabit jeden německý voják. Zahynulo 12 osob. Počet zraněných a pozdějších obětí není znám. Zde jsou však pochybnosti, o čí letadla se jednalo, kolik jich bylo (uvádí se 3, 5 a více). Tento údaj je však čerpán z kroniky VM. Snad se dopátrám.

Problém maličký je v tom, že Američané podle mezispojenecké dohody "N B L" stanovující linii leteckých operací mezi spojeneckým a sovětským letectvem už tady od .... neoperovali. Nehledě na to, že 10.3.1945 začala Ostravská operace a 15.4.45 útok na Brno. (11.4.45 obsazen Lanžhot, první nálet na Brno 8.4.1945) a to by jim lezli do zelí (u někoho může však dojít k záměně datumu za 13.10.1944). Též není v okolí Valmezu zaznamenám útok hloubkařů USAF. A co je důležité, už neměli Američané co bombardovat, protože cílová oblast byla v březnu obsazena RA!
Takže USAAF ze hry vypadává, i když někteří občané byli o tom přesvědčeni. Kronika P uvádí, že se jednalo o angloamerická letadla. Též že bylo bombardováno skladiště v Oboře.
Není znám fakt, že by SLA měla takový počet ukořistěných německých letadel u jedné jednotky (spekulace že to byla německá letadla s ruskou posádkou). Takže jsou dvě možnosti - ruská (možnost s americkými letadly, např. z G. operovali s Bostony), nebo....
Naše jednotka v tu dobu bojovala u Vrútek a Rumuni bombardují prostor K. N. M. Pumy dopadaly od Krhové, Obora, výtopny přes ul. Palackého, Husovu po západní svah města (přiletět měla od východu). S jistotou se dalo tvrdit, že to byli Rusové, ale dnes, červec 2009 mám pochybnosti, byla ještě jedna možnost, kterou zatím zavrhuji, ale má se pracovat se všemi verzemi a ta se začíná jevit jako nadějná, uvidíme. Tady by pak byla možná ta záměna letadel za Luftwaffe, neboť by se při náletu vyskytly JU-88. Kde je však ten počet poškozených domů?? O počtu zraněných mi není známo, mluvil jsem s mužem, který při náletu v prostoru DEPA přišel o ruku, viz dále. Další názor že to byli Němci a jejich omyl, za takové pitomce se je však neuvažuji považovat... A nechce se mi věřit, že by si bombardovali zázemí a odřezali si ústupovou trasu po železnici (to zřejmě ta JU-88). Spíše si někteří nechtějí připustit, že by to byli osvoboditelé.

Ostatně už koncem března! 1945 ruská letadla bombardovala xyz. Xyz však byly bombardovány i dne 11.4.45. Tam jsou označována jako spojenecká. Je doloženo, že u FM nouzově počátkem března 1945 přistálo ruské letadlo. SLA však už byla 11. února v Krakově, n. března přelétli na Jedlina Zdroj, později Gliwice, n. února byla v Giraltowice. Uvádí se, že 21.2.1945 byl v N. H. ostřelován vlak ruským letadlem, 25.2. shozena bomba na nádraží xyz. Ruský zdroj uvádí bombardování Ostravy ke konci ledna 1945! Myšlenka, že by nálet mohl být proveden našimi letci z 1. čs. smíšené divize byla zapuzena, neboť první operace byla provedena dne n. dubna 1945 na severu Moravy v rámci útoku na Ostravu, startovali z letiště P. Používali La-5 a La-7, bitevní letadla Il-2 Šturmovik střemhlavé bombardéry Pe-2, z Polska létali až k FM.
Odpověď, zda to byla USAAF by se nalezla jen v amerických či ruských archívech. Jednu z pum údajně zneškodnil občan ValMezu, který prohlásil, že byla německá. Německé kořistní pumy však používala i SLA a aaa.

Dovedete si však představit, kdyby bylo pravdou (jak se traduje, ale fakta?) že měli bombardovat pohonné hmoty Wehrmachtu v Krásně, které byly v barelech a cisternách cca od hotelu Radhošť podél komunikace (nebo i jinde) jak by to pro Krásno dopadlo (Kronika VM uvádí odvoz benzínu zakopaného před krásenskými školami)?? U základní školy byl umístěn v místě dnešního pomníku Flak. A tady německé bombardování už vůbec kulhá a nemá smysl.

Poličenská kronika:
"11. dubna 1945 však byla shozena na Meziříčí těmito svazy, serie bomb tříštivých a zápalných ve 13. hod. Měli jsme v Poličné dojem, že Meziříčí je v sutinách. Okna naše v Poličné drnčela od detonací ve městě. Toto je případ neobyčejně zajímavý a poučný. Toho dne parkovala kolona německých cisteren s benzinem, pod kaštany, aleji v Krásně. Byly tedy shora dobře maskovány. Ale stalo se, zpravodajská služba protiněmecká, pohotově hlásila velitelství přelétávajících svazů, že na aleji Meziříčí - Krásno parkují německé cisterny. Snad tuto kolonu, tyto svazy hledaly už dřív, než do Krásna přijely, den před tím, při její cestě sem.
Na tutu zprávu bylo rychle reagováno, svaz bombardérů dobře Meziříčí - Krásno našel. Ale stalo se nedopatření, neboť alej na Krásně rovná se aleji v Meziříčí, od gymnasia ke starému meziříčskému nádraží z ptačí perspektivy. Bombardéři bombardovali teda tuto alej druhou, nepravou, ale Meziříčskou, ne Krásenskou, kde cisterny nebyly." Kronikář se plete, letadla přiletěla z východu, USAAF přilétala z jihu.

A možná to bylo úplně jinak. Uvádí se, že nálet byl veden ruským výsadkem krycí název Javor který byl zde vysazen v březnu 1945 a byl činný až do osvobození VM. Z muzea v NJ zjištěno, že sám velitel výsadku uvádí, že oznámili kolonu cisteren u nádraží a pak byl proveden nálet třemi šturmoviky. Tomu jaksi neodpovídá počet pum a konstatování přesného zásahu. Dne 8.5. pak byla v restauraci p. H. v Krhové veselice. Viz Výsadky.
Toto bombardování VM bylo z válečného hlediska zbytečné, WH neutrpěl ztráty. A v publikaci 100 let provozu na železniční trati Valašské Meziříčí - Vsetín, je uvedeno, že poslední německý transport projel přes VM 4.4.1945.
Svržených pum mělo být několik desítek, i tady se počty liší, cca 20 % údajně nevybuchlo. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o dálkový let, mohla však být letadla naložena plně pumami a pak by jich mohlo být shozeno daleko více. Měl jsem střepinu pumy z domu pod Oborou, která byla zaseknutá v krovu, nalezena při opravě asi v r. 1956. Takže letěla přes 160 m! Kdo bombardoval VM je vhodné pro Conspiracy files.
Dle hlášení v Národním archivu v Praze, nálet na Valašské Meziříčí 11. dubna 1945 podniklo pět letounů, které se objevily z východu ve 13.20. Výbuchy pum poškodily výtopnu, administrativní budovu, kolejiště a deset osobních vagonů. Byly přerušeny trati do Rožnova pod Radhoštěm a Hodslavic. Ve stanici byl zabit jeden německý voják a čtyři železničáři byli zraněni (co na to staniční kronika?). V samotném městě byl zasažen neupřesněný počet domů a zahynulo dvanáct lidí, více, než při osvobozování. Zda následkem zranění zemřeli další není známo.

Nálet 11.4.1945, kdo je autorem foto? Existují další?

Palackého ulice u Dadáka

Husova ul. - po pumě

Patrná dnešní památka po výbuchu pumy

Zde dopadla u téhož domu další další puma

Husova - poškozena tiskárna, v té době ovšem vypadala jinak, zde nálet prožil p. Fr. V. + 2014

Sokolská - Palackého, poškozený dům

Sokolská ulice, na rohu stál domek, vybombardován, zahynul zde Josef Skřídlovský

Dům na Sokolské ul., kde byl na dvoře usmrcen výbuchem pumy malíř Jaroslav Kalivoda

Zde poškozené domy

Tímto domem proletěla puma střechou, schodištěm a skončila ve sklepě na bramborách aniž by vybuchla.

Další poškozený dům, puma vybuchla vedle něj

U kasáren protiletadlové postavení - flak a kam měla dopadnout 11.4.1945 puma

Autentické fotografie z náletu, autor pan Jiří Dadák (+ 2014). Mimochodem, Jiří Dadák je bývalý československý atlet, jehož specializací byl hod kladivem. V roce 1950 vybojoval na mistrovství Evropy v Bruselu bronzovou medaili. O dva roky později reprezentoval na letních olympijských hrách v Helsinkách, kde skončil s výkonem 56,81 m těsně pod stupni vítězů, na čtvrtém místě. V roce 1954 obsadil na mistrovství Evropy ve švýcarském Bernu ve finále deváté místo (55,66 m).

Zatím je toto jediná fotografie svržené nevybuchlé pumy! Též u vedlejšího domu dopadly dvě pumy, jedna větší a jedna menší, aniž by vybuchly. Nevybuchlé pumy byly po válce! likvidovány za Valmezem.

Oběti náletu: Buriánský František, Buriánská Marie, Buriánská Viktorie, (u nádraží), Jakeš Přemysl (Růžďka), Jurek Antonín z Rožnova (D. Bečva?), Kalivoda Jaroslav, Knápek Rudolf, Liďáková Františka z Poličné, Muchová Anna, Nohavica Alois, Paseka Bedřich, Skřídlovský Josef, Weinlich Rudolf.

Na jednom hřbitově

Mezi zraněnými byl i ing. Jan Mareček (*1924), který při náletu přišel o levou ruku u DEPA Protektoratsbahnen Böhmen und Mähren v Krásně. Došlo k tomu tak, že šel z oběda a když se přiblížil přes kolejiště k Depu, začalo bombardování, puma se údajně odrazila od budovy Depa a vybuchla, sám byl v tu dobu mezi lokomotivami. Při osvobozování byl na léčení v Konviktě, který byl ostřelován RA při osvobozování VM. Léčilo se tam více lidí poraněných při náletu.

M. Zajíc, který jede po poledni vlakem ze Vsetína do Valmezu uvádí:"Dnes byl černý den města Val. Meziříčí. Venku nádherně. ... Jsme již dost unaveni a chce se nám spát. Přijíždějíce k Meziříčí, slyšíme, jak drnčí okna. Jeden pán otevřel okna, ale nic. Za chviličku opět. Tu někdo volá, že bombardují. Jsme naproti starému nádraží. Je chaos. Lidé křičí, proč vlak nezastaví. Konečně na mostě zastavil. Vše se hrne ven. Nad nádražím je sloup dýmu a již slyšíme detonace. 3 letadla jsou právě nad námi. Letíme se schovat. Jsme právě na mostě železničním. Hanička ještě stačila sletět dolů s náspu a již vidím padat bomby.Přikrčil jsem se s jednou paní k pilíři zábradlí na mostě. Jsem zcela kliden, poroučím duši Bohu a již čekáme konec. Je slyšet detonace, rány. Spadly bomby u starého meziříčského nádraží. Letadla odlétají. Utíkáme kolem Sokolovny ke sv. Trojici, kde se schováváme do bunkru. Vidíme jet vojenská auta, pak na jedno auto nakládají mrtvého (pozn. pravděpodobně Kalivodu). Ruch pomalu tichne a zbyly jen trosky. Všude plno rozbitého skla, střechy ani není vidět rozsah katastrofy. Spěcháme domů. U gobelínky, kde jsou též všechna okna roztřískána, je shluk lidí. Je tam kráter. Pan ředitel K. je celý pořezán v obličeji. Šťastně se dostáváme domů, měli o nás velký strach. Však jsme měli opravdu ohromné štěstí. Vždyť bomby byly vlastně mířeny na most, kde jsme byli schováni a spadly jen asi 100 metrů dál. My jsme však nepocítili ani závan větru. V naší čvrti není vůbec nic poškozeno. Hanička je hodně unavena a jde si lehnout. Na chodbičce uklouzla a spadla na koleno. Na oběd nemáme ani chuti. Maminka je celá dolekána. Poněvadž se vykládá, že byl zasažen i Křižan, jedu se tam podívat zdali se něco nestalo tatínkovi. Jedu Krásnem. Na aleji nejsou žádné škody, u J. též nic. U H. naproti Křižanům vyvádějí starou paní D. - hodinářovou. U Křižanů vůbec žádné škody a dělníci šli domů. Tak ani tatínkovi se nic nestalo. Pak jedu kolem nádraží - zde byla zasažena výtopna a pak jedu přes most k Sokolovně. Zde je nejvíce škod kolem starého nádraží. Ve staré váze naříká cikán a stará cikánka. Zabilo jim to 2 děti a mladou matku - cikánku. Škoda na této čvrti se nedá popsat. Rozbořené domy, odnešené střechy,rozbitá okna. Prozatím je 8 mrtvých a množství raněných. Jedu domů. Hanička leží. Bojíme se, zda se jí pádem něco nestalo. Za chvíli někdo zvoní - je to tatínek ze Zašové. Jde se podívat, zdali se nám něco nestalo. Večer jdeme brzy spát. Odpol. jedu se ještě podívat k oboře k J. Mají též rozbitá okna a omítku. Do Obory i na trať Rožnovku a Ostravku též spadlo několik bomb".
12 dubna:"... jedu do města na radnici vyřídit si osvobození od prac. povinnosti. Byl jsem totiž povolán na kopání vojenských hrobů v Krásně asi na 3 dny Jedná se o hroby německých vojáků, kde byly přesně vykopány?. Ráno jsem tam jel se omluvit. Na hřbitově je již hodně dělníků a kopou. Vždy 2 musí vykopat jeden hrob. Po předložení osvoboz. listu od prac. povinosti od úřadu práce na Vsetíně mě osvobodili. Sotva jsem sešel se schodů dolů, troubí siréna malý poplach - - - . To znamená, že se blíží jednotlivá letadla. Lidé po včerejší zkušenosti se schovávají. Za chvíli je velký poplach (kolísavý tón). To už jsme schováni ve vzorném krytě pod radnicí. A za chvíli:akutní nebezpečí (krátký kolísavý tón) - letadla jsou nad městem, hrozí nebezpečí bombardování. Na štěstí nebylo nic a po chvíli odtroubili konec. Město je jako po vymření. Obchody pozavírány a hodně lidí se stěhuje na venkov. Odvážejí na vozíčcích nejpotřebnější. Po příjezdu z města domů beru aparát a jedu fotografovat postižené domy. Fotím na S. ul. č. n u H., č. n u S., G. ul. č. n p. A., H. n u Č. a vedle u K. Škody jsou ohromné. První bomba padla na nádraží do výtopny. Pak 2 větší bomby ke skladišti vedle starého mezříč. nádraží - skladišti jako zázrakem se nic nestalo, ale vedlejší domy to odnesly. Plný zásah má 2. dům na aleji od nádraží starého vlevo a vedlejší, kde bydlí pí. ředitelka Š. z rodinné školy je též demolován. Všechny okolní domy rozbitá okna a střechy, též v továrně u Dadáků. Na konci před tiskárnou Osvětou padly též 2 bomby a mimo to ještě několik jich vzadu ještě nevybuchlých - proto je ulice uzavřena (G.). V G. ul. z dvojdomku č. n p. A. K. - listonošů zbyla jen půlka. Plný zásah u K. v H. ul., v S. u S. a pod. V Botanice u K. a 3 bomby vedle domu p. stavitele D. a dr. D.. Bomba nevybuchlá v ulici u gobelínové školy. U K. - ředitele - bomba na dvoře, rozbitý domek pí. S.. V gobel. škole všechna okna, dveře atd. U soudce A. všechna okna. Vzduchová bomba do dvora úřadu utrhla hlavu pí. L. z Poličné. Dále několik bomb v oboře a na trati k Rožnovu a Ostravě blízko obory. Celkem asi 40 bomb menší, a dosud prý 18 mrtvých. Nálet byl ve 13,20 hod. a trval asi 1 minutu. Přetrháno elektrické vedení - proud nešel. Sháníme cylindry a petrolej. Teprve včera večer opraveno. Na včerejšek bude Meziříčí pamatovat.
13. dubna pátek ...Jaroše Kuncového syna krejčího na Stínadlech a ještě 1 našli na Valaš. Bystřici mrtvého (Pozn. Byli to J. S. a J. P. ubiti partyzány (snad ubodáni), přežil J. N. (Kronika VM uvádí, že ve Valašské Bystřici byli zahrabáni 3 padlí partyzáni, čtvrtého někdo odnesl ...). Pak jedu do mlýna k Pečivům pro otruby. Nic jsem nedostal. Před obědem před 1/2 1 hod. jedu do Poličné k Š. pro mléko. Když jedu kolem Lochmana, vyběhne od Modré hvězdy muž a volá něco. Pronásledují jej 2 vojáci a střílejí. Naproti radnici muž padne mrtev. Byl to asi partyzán. Odpoledne má pohřeb s hudbou malíř Kalivoda, asi 22letý svobodný, jenž byl též zabit při náletu. Jeho sestru jsem učil. Asi za půl hodiny jde kolem našeho další pohřeb s toutež hudbou. Je to pohřeb pí. M., manželky holiče, rovněž zabité při náletu".

Další z deníku M. Zajíce týkající se války zde
Zveřejněno se souhlasem P. Zajíce

Stejným vlakem ze Z Vsetín jede i pan Václav P. který uvedené potvrzuje.

Nalezeno u kráteru, údajně část ze sovětské pumy FAB-50, některé střepiny předány muzeu VM

Zde se nacházel Luftschutz, kde drželi služby i občané Valmezu, m.j. Milan M.

K náletu vizte Zpravodaj VM s. 13

Kdo nás bombardoval
Dnes - r. 2000, je známo letectvo, které VM bombardovalo. Indicie byly již několik let, vzhledem k nejistotě nebyla neověřená informace zveřejněna, ale od slovenských kolegů přišla zpráva, že mají důkazy, že se jednalo o Aeronautica Regala Româna - ARR (Rumunské královské letectvo). Rumuni že uvádí, že bombardovali Krasna (tedy Krásno, VM). Nad městem se prohnala letadla Savoia 79, Ju-88, provázené stíhačkami Bf 109 G. To by mohla být ta první tři nejčastěji uváděná letadla. Letadla startovala z Maďarska, Slovenska (Lučenec, Piešťany ...). Rumuni mimo jiné tentýž den jako VM bombardovali i Sillein a nedaleko je Krásná, což mne mátlo, zda nejde o omyl obce. VM má tu čest být údajně prvním městem bombardovaným Rumuny na Moravě. Dále provedli nálet na Hullein, Austy, Altstadt a j. Údaj o německých letadlech měl tedy něco do sebe. Není znám bohužel prvotní zdroj tohoto údaje. Ale v jedné kronice je dodatečná poznámka:"Účel bombard. vyhodit skladiště v Oboře - nádraží poškodit a zničit gymnázium kde byly ubytování Hitlerjugend a munice uskladněna. Dojednáno s velitelstvím Rudé armády." Rumunská armáda se přidala na stranu Sovětů v září 1944. Jejich operační prostor byl na jih od Vsetína, tedy v rámci 2. UF. K náletu vizte knihu Rumunské kokardy nad Československem o rumunském letectvu, zde v knihovně, kde jsou i dosud neznámé fotografie.
K bombardování vizte i "http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Bombardovani-Prahy-na-jare-1945.html".
Pozn.: 11. dubna 1945 se postavili posádce KL Buchenwald vězňové, nato přijeli Američané.

K náletu ze dne 23.9.1944 se mi nepodařilo něco zjistit, 13.10.1944 mise proběhla (uvádí USAAF), pumy dopadly za VM směrem do Vsetína, avšak mimo trať.


BUNKRY - tzv. Kochbunkry.
Otázka instalace je vyřešena - v rámci budování Mährische Sperrzone (názory, že byly postaveny ještě před válkou s ohledem na kasárna).
Pojďme od západu, bunkr první (pochopitelně by mohly být i další k soutoku Bečev) u kostela sv. Trojice, zřejmě pokrýval Sokolskou ulici a část mostu přes Bečvu k žel. nádraží. K výstavbě tohoto bunkru se hlásí p. Fr. V. spolu s R. S. a Jiří. D.


Můj tuch byl naprosto správný, tady je další, ten mi v sestavě chyběl, nalezen 2008


Už jen torzo, přesné umístění neznámo, kolem toho jsem chodil léta nevšímavě, všimnut 24.02.2007


Východ z kina, donedávna "neviditelný", r. 2011 vidět jen vrchní část, zřejmě na ochranu mostu z Krásna do VM. Jistou dobu odkryt, nyní opět zavezen.

k4 k1
k3 k2


Areál hřiště ZŠ, co tu mohl chránit?Díky panu zástupci ředitele se v listopadu 2013 dovídám o dalším
2013


A další torzo, zbytečky, předpokládám, že je to zničený Koch (nad ním ve svahu díra). Nalezen v pořadí jako pátý 14.04.2007, při tušení existence dalších
byl pak nalezen při pátrání v pořadí druhý uvedený


   


Zákopové práce na Valmezácku, bunkry
Na základě nařízení říšského státního ministra K. H. Franka ke konci roku 1944 o pracovní mobilizaci mužů na zákopové práce na Moravě, byly postaveny na počátku r. 1945 ve Valašském Meziříčí na levém břehu Rožnovské Bečvy Kochbunkry. Zákopy, protitankové příkopy a překážky se budovaly v určité vzdálenosti před frontou.
   Průměr bunkru je 160 cm, síla stěny 20 cm, síla klobouku 32 cm. Dá se předpokládat, že by jich mohlo být více než pět, když uvážíme, že by na sebe měly "vidět". Zajímavé snad na nich je (mimo to, že jsou vůbec ve ValMezu), že jsou orientovány v linii východ - západ, t.j. jako by nepřítel byl očekáván z Krásna, severu, z pravé strany Bečvy. Teoreticky je to možné, když by byl znemožněn do VM přístup z jihu od Vsetína (ostatně u Bystřičky byl před VM vyhozen most přes Bečvu včetně žel. nadjezdu na Drážkách) a z východu od Hrachovce po levém břehu Bečvy. Pak zbýval směr od Rožnova po pravém břehu Bečvy a severu, a tak se nakonec také stalo.
   Po nedělním dopoledním představení, tenkrát za 1,- Kčs, se po bunkru u kina vždy po něm skákalo. Celé jsou dnes až na malou vyjímku plné odpadků se zaházenými vstupy, u některých se uvažuje o odstranění (nechce ho někdo na zahradu?). U bunkru 3 se dá jen tušit, kde mohl být. Bunkry byly jak jednoprůzorové, tak dvouprůzorové. Z foto je zřejmé, že některé nebyly z monolitů. V té době byly též ve městě a okolí kopány zákopy (zákopy byly též u bunkru z obr. 1) a protitankové příkopy. Našel jsem pána, který tvrdil, že je dělala jejich firma.
   Ke Kochovi na internetu najdete:"Erich Koch - (1896-1986) - Brutal Gauleiter and later Reich commissioner of the Ukraine. His brutal rule in Russia, which shocked even the SS, provoked intense partisan opposition from a population that was originally friendly towards the German troops. He was personally
responsible for sending thousands of Ukranians to Germany as slave laborers and ensured that countless Jews were transported to annihilation camps. Near the end of the war he organized resistance against the Red Army at Königsberg and then disappeared from view, not to surface until 1949 when he was arrested by the British and turned over to the Poles for trial."
Pozn. Podle seriálu o válce v TV ještě v r. 1986 žil

Nákresy bunkru. Dokumentace ke KB je stažena též z internetu.

Zákopy, 6 kousků, za mého dětství téměř čerstvé, objekty her
Zákopy a jiné v okolí

Zákopy Mährische Sperrzone, a bojovalo se tam vůbec? Linií zákopů bylo na Moravě více. Nakomandováno mělo být 50 000 mužů, i místní obyvatelstvo. Jedna linie zákopů se táhne na Moravě od hranic SK přes VM až do Olomouce, VM byl v Abschnitt Ost, tedy úsek od VM k Jablůnkovskému průsmyku, řekněme Beskiden Sperrzone (zákopy jsou pochopitelně i na SK, možná někteří viděli betonové překážky při jízdě na SK přes Horní Srnie, ty jsou zmapované). Další zákopy, překážky, protitankových příkopy se budovali před frontou, k zadržení WH. Zákopníci byli ubytováváni ve školách, u občanů, zajišťováno jídlo, zdravotní péče, příděl cigaret, špiritusu, šancovné, vydáván časopis, stanoveny normy. Organizováno s německou péčí. Práce započaty v prosinci 1944. Např. 19.1.1945 vyjíždí ve 21,50 hod, z Prahy vlak se 958 zákopníky, příjezd do VM v 6,25 hod. V lednu 1945 obdrželi zákopníci plakátek "Mladému dělnictvu na zákopových pracech na Moravě. Kamarádi! Budujete val na obranu naší domoviny v srdci říše, na obranu proti asiatským bolševickým hordám..... Nesmí být pochybností, že nejen nezklamete, ale plně se osvědčíte".


Palebné postavení, dobře vybrané vzhledem ke komunikaci, kde byl panzergraben

Zde měl být zákop, terén byl za doby válečné pochopitelně objektůprostý

Další zákopy Sperrzone


Co se zde nalezlo, bohužel jen Platzpatrone 33, P370 VII a1 1 37 ráže 7,92 x 57 mauser
linie Moravy
P370 - výrobce Hugo Schneider A.G., Werk Berlin-Köpenic (kód P používán do r. 1940), VII - Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation A.G., Bochum,
a1 - Vereinigte Deutsche Metallwerke A.G., Zweigniederlassung Basse & Selve, Altena/Westfalen, 1 - C : 0,15 - 0,22 % / Mn : 0,4 % / Si : 0,12 % /
P : 0,03 % / S : 0,03 %. St-cu Kupferplatierte, Stahlhülse, schweres Spitzgeschoß Patrone, Zündhütchen Mod. 30
Nenález další munice by nasvědčoval informaci, že se zde nebojovalo, ale Němci zákopy před příchodem RA opustili.

Protitankový příkop, zákopy a kulometné hnízdo, dnešní stav, to by bylo nepříjemné přivítání


Zde měl někde probíhat protitankový příkop, německé "tanky" při ústupu údajně byly ostřelovány od VM, bez zásahu. Jakou techniku zde měli Němci při ústupu však není jasné, údajně snad jen stíhače tanků Jägdpanzer 38 (Sd.Kfz. 138/2) - Hetzer. U Příluk bylo od VM zasaženo dělo.
Na tomto příkopu pracoval i malíř, grafik, spisovatel Jan Rajlich (v knize Přistřižená křídla, je ve zdejší knihovně). Ubytováni byli v Učitelském ústavu (další ve dřevařské škole). O tom je snímeček tady, najeďte za polovinu ukázky, poznáte kde to je? Mělo by to být ve směru na Hranice. S panem Rajlichem jsem si o jeho působení zde popovídal.
Až v r. 2018 se mi podařilo zjistit kudy panzegraben procházel, oslovení uváděli že u Lešné, snad od Menšíkova mlýna (v něm byl zastřelen německý četník) k Přílukám. Ano, byl tam též, přes dvě silnice. Na snímku je další, odstraněna vozovka a stavěn dřevěný most. Ten by pak byl zničen. Dnes je tam DEZA a končil u dráhy.

Panzergraben

a další, slušně zachovaný, šel napříč silnicí č. 57

a o pár kilometrů dále další, již jen torzo


i tady byl protitankový příkop

Palebné postavení, tady WH "vítal" RA, rozbušky ZZ42 do německých min


Samé slepáky, zdá se, že v zákopech řádila ještě lidově demokratická nebo už socialistická armáda či milice Lidové i s trofejní municí. Jo, a přinesl jsem si dvě klíšťata


Kdybych se vsadil, že tady zákopy najdu, tak bych vyhrál, ony jsou asi všude

Zrovna tak jako tady, v blízkosti komunikace č. 35, jen se dobře dívat

A co zde nalezeno, neoznačené torzo nábojnice zřejmě ráže 12,7

Zde měl být protitankový příkop, dále vlevo umístěno dělo, ostřelováno od Jarcové

Tady měla být překopána silnice, přesné místo nezjištěno

Jedu kolem lesíka, zastavím, vejdu a jsou tam!


Neidentifikované, pravděpodně součást schwerpunktu

Něco o zákopnících, najeďte za polovinu ukázky, poznáte tam Valmez a okolí?
Měli byste v té době odvahu říct: "Morgen graben wir nicht, wir schaussen darauf?" Jak ten člověk dopadl?

Dále na Hranice byl další protitankový příkop přes silnici

Zde byl též do svahu, který navazoval na předešlý


Mosty na sil. č. 57 od Vsetína, poškozeny do Hošťálkové, Bystřička Na Nové, které byly vyhozeny. Původní most byl proti restauraci Na Nové, nový byl postaven kousek proti proudu Bečvy. Poškozena též rest. Na Nové

Za mostem šla silnice vlevo, kolem Češkova mlýna, pak teprve přes Bečvu a přes Žabárnu.


Též zde byl vyhozen železniční viadukt, Rusové jej pak objížděli zprava, najeli na trať a tak se dostali k ValMezu. Od Žabárny pak stříleli k severu, snad i na postavení německých děl nad Poličnou. Tento most se pokusili vyhodit i partyzáni. Při destrukci WH bylo poškozeno hodně domů v jeho okolí.

Odsud měli Němci ostřelovat postupující RA

Poškozené domy údajně po bombardování, ale datum mi nesedí
<

V Jarcové poškozené objekty ostřelováním, škola, rodinné domy, byly to granáty ruské, německé, či "naše"?

A tady byl vyhozen 5. května železniční nadjezd na Drážkách, na zbytky betonových pilířů u trati si pamatuji


Gendarmerieposten Löschen

Choryně, most byl Němci vyhozen a při opravě RA jimi ostřelován někde od Kladerub


Most u "Dadáka" po destrukci WH

6.05.1944 - most u kina, z Krásna do VM, zachráněn avšak tak poškozen, že byl postaven nový.

tady byl dlouho proti kinu poškozený dům a co zbylo, poškozena byla i Fortelkova pekárna.


Poškozený železniční most 5. května přes Bečvu směrem Vsetín/Hulín

Poškozený železniční most při ústupu WH u Poličné, doprava obnovena v červnu 1945, vlaky stavěly před ním, mostovka není původní

Vyhozený silniční most Poličná - Valmez 6. května, při stavbě pomáhal p. Frant. V. +2014, ještě v 50. letech stály vedle sebe dva mosty.
Zde byla v říjnu 1944 zadržena jedna z radistek výsadku Ilka

Zbytky provizorního poválečného mostu, do roku ? Pravděpodobně byl nový most postavem kolem r. 1955, nutno ověřit.

Most na Kladeruby, původní podlehl destrukci, v poli vpravo je ještě zbyteček starého mostu

Tyto mosty měly být vyhozeny, nebyly; za sil. mostem přes potok bylo něm. dělo, které však nestřílelo, dům byl poškozen střepinami

Konvikt, který byl poškozen dělostřeleckou palbou RA, neboť v jeho blízkosti bylo německé dělo, těch děl tam bylo k jihu více.

Zábrany na silnici do VM, odbočka do Křivého

I zde měla být silniční zábrana

Zde též

Za "Dělňákem" mělo být na okraji Obory muniční skladiště, které bylo při ústupu Němci zničeno, víte o tom něco? Že by to bylo tady? Ale už jsem slyšel i názor, že bylo zasaženo při náletu 11.4.1945


???
Zde mělo sídlo Zur besonderen Verwendungskommando - ZbV Kommando 31, SS-Hauptsturmführer kriminální komisař Hans Engler. Štáb této jednotky byl v Rožnově, velitel SS Hauptsturmführer kriminální komisař Hans Schrader (* 1919).
Od listopadu 1944 poté byla z Frýdku přemístěna do Rožnova pod Radhoštěm rota protipartyzánské jednotky Ochranné policie - Ordnungpolizei (Orpo). Stíhací oddíly byly zřízeny ve Velkých Karlovicích, Novém Hrozenkově, Rožnově, Valašském Meziříčí a Frenštátu pod Radhoštěm. V čele jednotky stanul SS-Sturmbannführer a major četnictva Rudolf Ruhsam (* 1911), Einsatzkommando Ruhsam.

Další památkou ve VM z doby válečné je tzv. "Hitlerova dálnice", správně však Říšská silnice?, která šla od Olomouce přes Odry do Ostravy, o tu jsme však zabráním Sudet přišli a proto se pak stavěla přes Lipník, Hranice, VM na Rožnov, přes Pindulu do Frenštátu a přes HB na SK. Tady končila před VM, u benzínky pana K. dnes benzínka Shell. Od Hustopeč šla rovně do VM, část je nyní v DEZA. Ve VM byla rozestavěna, pokračováním Nádražní ul. kdy za domem byl upraven terén, kolem slévárny (včetně mostku přes "Struhu" který je znatelný dodnes) směrem na Krhovou, až k dnešní benzínce naproti Sklárnám. Pak stavba začínala nad D. Bečvou kde byla pila (na HB se zatáčelo vpravo a přes Bečvu) a končila před Zavadilkou. Dále byla úprava nad přehradou H. Bečva a končila před parkovištěm u Sachovy studánky. Tato úprava pak byla využita v 70. letech! pro výpadovku na Rožnov, SK. V r. 1942 je výstavba dálniční, silniční sítě v Protektorat Böhmen und Mähren zastavena. Zbytek této betonky je ještě po staré silnici od Lipníka na Olomouc, a než byla nedávno pokryta novým kobercem jezdilo se po ní od Hranic do Lipníka, od Příbora na Mošnov a dále se po ní můžeme projet od V. Újezdu na Odry.
Dálnice přes VM neměla jít, ale přes Zlín (ta je dnes ve výstavbě od Vyškova, o ní uvažoval už Baťa). "Hitlerova dálnice" - A88 - byla též ve výstavbě a měla spojit Vídeň s Generálním Gouvermentem - Vratislaví. Zbytky existují. Možná se jednou po ní projedete. Jiní to zkusili. Vizte nabídku Proč zde nemáme dálnici.

výpadovka na Rožnov od křižovatky Masarykova - Nádražní, bylo připraveno již za války

původně pozemek pana P....by
výpadovka

Pohled na tuto křižovatku, na úrovni křižovatky byly rodinné domky ve frontě, např. Stodůlkova opravna obuvi, foto z úrovně ul. Záhumení od Mlynářky k ul. Jičínská, tato zkratka k ní však už neexistuje
křižovatka

Šištot, můstek přes Struhu, ta tekla od Tesly kolem slévárny, pod Oborou, přes mlýn atd.., a víte, kde končila? O dálnici vizte www.plajavalmez.cz/others/silnica.html


V této stodole byli drženi ruští zajatci, třem se podařilo uschovat se a po odchodu Němců byli občany nakrmeni a posláni do lesů.

Paní S. byla na podzim 1944 na místě výbuchu pumy a na památku si jako jiní odnesla střepinu. Od 15th USAAF, zřejmě z 13.10.1944. Tento kráter hledám.
Paní S. uvádí, že 6.5 byla při vycházení z domu zraněna prolétnuvším granátem domem a byla jí amputována noha. Granát přiletěl z východu, takže buď ruský, nebo od našeho sboru. Když byla na káře vezena do Konviktu, na křižovatce u Panáčka ležel mrtvý kůň. Za jejího pobytu zemřelo v Konviktu několik lidí. V té době byla nasazena na práci v objektu 17 "Z" Vsetín (Totaleinsatz ), kde pracovala u vrtačky.

Paní L. uvádí, že když byli schováni ve sklepě, přišel německý důstojník a upozornil je, že je to nebezpečné, neboť sklepní okénka byla umístěna směrem ke Vsetínu. Ruští vojáci pak požadovali vodku a nabízeli ztužený tuk, když byli odmítnuti, zadupali tuk do země, něco se z toho podařilo zachránit. Rusi jim "vybílili" byt.


Mladík F. H. delaboroval doma po válce nalezené granáty a jeden mu vybuchl, jak se dnes píše - utrpěl zranění neslučitelná se životem. L. K. byl zraněn v prosinci 1945 při výbuchu granátu na poli.


Občané si budovali úkryty před příchodem fronty, pan M. ukazuje jeden takový.


Kronika VM: 15.5 bylo na krásenském hřbitově srovnáno se zemí 413 hrobů německých vojáků, kteří zemřeli ve zdejší vojenské nemocnici a odstraněny kříže s nápisy. Údajně provedeno na příkaz ruského velitele města. No a dnes je tam máme zase (Soldatefriendhof). Jsou tam někde i ti původní?


Jiné:
Železniční trať od Ostravy do VM byla poničena v rámci akce ARLZ speciálním strojem vytrhávajícím pražce (ARLZ = A – Auflockerung = uvolnění; R – Räumung = vyklizení; L – Lähmung = ochromení; Z – Zerstörung = zničení..

Obyvatelstvo VM, tedy někteří z nich, rabovali v květnu 1945 vagony na žel. stanici.

VM mělo být před osvobozením ostřelováno děly směrem od Vsetína ze vzdál. 16 km, viz Alfréd Ressel: Mé cesty válkou, s. 354, 359. Kam dopadly granáty?

A víte, že jsme patřili za Protektorat Böhmen und Mähren pod Oberlandratsbezirk Kremsier? A že pod Wall. Meseritsch patřily obce Veřovice, Mořkov, Hodslavice, Hostašovice, Straník, Kojetín, Jičina, Janovice, Petřkovice, Palačov, Starojická Lhota, které jsou dnes pod NJ?


Můžete pomoci?
Jak probíhal ústup WH? Postup RA?
Kde padli při osvobozování VM vojáci, obou stran? U dřevařské školy byli pohřbeni sovětští vojáci, kde přesně, existuje foto?

Ve VM měl být zajatecký tábor, kde?

Lidé si kopali úkryty mimo obydlí, v lesích, víte o nich?

Žije nějaký pamětník veřejné popravy u mostu do Poličné dne 11.5.1944 a 12.11.1944? Ano s jedním jsem mluvil.

V Poličné měl být popraven ruský voják za znásilnění ...

Za jakou činnost a kým byl zlikvidován se ženou E. Fárek z Třebízského ul. ? Údajně tato skupina hodlala domluvit dalšímu občanu ve VM, neprovedeno.

Nad Oborou mělo být postavení děl a střílet k Rožnovu, kde všude byla postavení děl?

U Choryně bylo postavení německé dělostřelecké baterie, kde přesně?

Německá děla měla být i nad Poličnou.

V říjnu 1944 po poledni dopadla v Brankách puma z amerického letadla, beze škod, kam?

A co tady vyráběly VM podniky pro válečné úsilí? Mikrofona polní telefony a .. snad něco na UKW? Sklárny snad skla do ponorek?

Kde všude v okolí bylo bojové postavení vojsk, zákopy atd. ?

Kde byla v okolí VM německá cvičiště?

Akce partyzánů v okolí VM?

Víte něco o Sdružení beskydských partyzánů ve Val. Meziříčí? Žije účastník setkání partyzánů ve VM z října 1948?

Žije někdo, kdo byl za války v kasárnách v Holešově?

Jak bojovali partyzáni při osvobozování Valmezu? Cituji: "Měli jsme za sebou těžké boje o Vsetín a Valašské Meziříčí...."

Máte někdo nějaké foto z té doby?

U ValMezu byly shozeny tři ruské výsadky v r. 1945, o jednom nejsou žádné bližší informace (4 osoby, akce, operační prostor), druhý u Krhové velitel por. Kopálek, třetí seskočil asi u Val. Bystřice ?, velitel Suchov (přišli o dva zásobníky s padáky), operační prostor Zašová, ale nikde o něm podrobnější zmínka. Víte něco o jejich činnosti, podporovatelech?

Kdo zde vyráběl na KdF karoserie???

Tyto otázky byly písemně podány Svazu bojovníků ... s žádostí o zveřejnění na náměstí. Bylo to zamítnuto.

Vizte i pomníky a odboj.


Z německého tisku aj.:Oberleutnant Anzenhofer padl u Jičína, ale jeho divize ("Divize duchů" - Gespensterdivision) byla v tu dobu na severu Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete a zajata British Army at Schwerin north and west of Berlin in May 1945. Byl nositelem Deutsches Kreuz in Gold a Eisernes Kreuz 1. a Klasse Eisernes Kreuz 2. Klasse. V této divizi byly i české tanky.


Zajímavosti
Přes Neutischein k Olomouci pravděpodobně ustupovali v květnu s Gebirgs-Division nejlepší odstřelovači WH - gefreiter Matthäus Hetzenauer (17.4.1945 obdržel Ritterkreuz, zajat Rusy, zde v knihovně, †2004) a Josef (Sepp) Allerberger (dostal se k Američanům, poté propuštěn, †2010).

Nalezené tanky
- http://www.youfacebookclip.com/watch?v=zbY6s3rpz1Y
- http://www.youfacebookclip.com/watch?v=1TTk2Tk1e18 a další


Osvobození Val. Meziříčí dne 6.5.1945
Приказы надо выполнять! Умрите все, противника не подпускайте!

K Val. Meziříčí se blížily jednotky, které bojovaly na jihovýchodě od Dukly, včetně německých. Původně jsem se domníval, že se účastnily bitvy o Duklu. nebylo tomu tak. Prošly východním Slovenskem, Maďarskem, a nabraly směr sem od Košic. Provedly marš k Lipt. Sv. Mikuláši, kde však udělaly, až na jednu divizi, čelem vzad a postupovaly severem přes Polsko. Boje o LSM tak ležely na naší brigádě a jedné divizi RA. Hřbitov našich vojáků je u LM, kopec Háje.
Přes VM ustupovaly jednotky WH od Rožnova, částečně Vsetína (od NJ nemohla technika pro protitankové příkopy, ale ani nebyl důvod utíkat na jih, část ze severní části Beskyd ustupovala přes Jasenice a pak mazali do Čech, dostávali se do kleští, osvobozen jih okresu, Zlín, F, Místek, H. Bečva, Vsetín). Pátrám, na intu jsou vzpomínky jednoho soldata (toho tak najít) WH: "Nachhut um Nachhut, Dorf um Dorf, Vel. Bytca, Makov, Groß-Karlowitz, Rosenau, Wallach - Meseritsch und dann die letzte Nachhut in einem Dorf westlich davon Die Linie Wischau-Prerau .. ". ... nach Westen, nach Westen ... Ustupuje s Jäger-Division (Generalmajor Robert Bader +8. May 1945, jeho tělo nalezeno v r. 2002) a zajat u Německého Brodu RA. Dále zde prošla Volksgrenadier Division, strafbataillon ... WH ustupoval na Holešov, Hranice, Olomouc k maršálu F. Schörnerovi († 2. Juli 1973), Heeresgruppe Mitte. Ten od svého vojska odlétá a přihlásí se Američanům a ti jej předají Sovětům.

Byla zadana zadača, že VM bude dobyt 8.5! K Val. Meziříčí se od Slovenského štátu blížily tři střelecké divize, jedna z nich jde částečně Polskem, od Čadce postupuje na St. Hamry k Frýdlantu a na Frenštát, jedině tato jednotka se po překročení hranic utkala s tankem. Další, speciální jednotka byla odkloněna na Ostravu, Bohumín. Jednotky RA postupují od Makova, Kopanice jednak na Karlovice, poté Hustisko Solanec, Rožnov a přes Bumbálku na H. Bečvu, Rožnov. Ne všechny pluky postupují po komunikacích, ale i terénem (RA tahala děla 152 mm např. na kótu 1186 m (tři tahače na dělo), ostatně i náš sbor na Slovensku, nahoru že to šlo, horší dolů).
Od H. Bečvy přijíždí kanónová brigáda s více než 30 houfnicemi 152 mm (zde je možná vznik fámy o přítomnosti tanků, kanony jsou taženy desítkami pásových traktorů Stalinec 60 a 65, benzín/nafta). Tento kanon měl dostřel až 17 000 m. Existovala i verze s reaktivními náboji. Brigáda je přidělována divizím dle potřeby. "Na boevye porjadky ne pribylo iz za neispravnosti traktorov 7 orudij"). Štáb brigády je v Bacově. Ostřelována D. Bečva a Rožnov. V Rožnově rozprášeny německé samochodky.
Osvobození VM pak proběhlo směrem od Rožnova a od Lhot, Bystřičky dne 6.5.1945, 17. gardovým střeleckým sborem pod velením A. N. Medveděva, 18. armády, genpor. A. I. Gastiloviče, v sestavě 4. Ukrajinského frontu. Od března 1945 pod velením gen. A. I. Eremenka (Ерёменко). Gen. Petrov ( u 4. UF od r. 1944) byl odvolán pro "pokus oklamat Stavku" a to ne poprvní (intriky? Stalin ho prý neměl rád). Po několika dnech sesazen i náčelník štábu. Od dubna je však gen. Petrov ustanoven náč. štábu 1. UF.
Z prostoru před VM (štáb v kirpičnom zavodě) ostřelován jeho západní okraj - Bynina, Juřinka, Poličná (viz dále granát v Poličné) děly ráže až 152 mm. Při ústupu na Bystřici pH, Hranice ostřelují Němci z děl, minometů Valmez a to ještě večer od Byniny.
Za Byninou bylo zničeno dělo.

Tento kanón měl být ve VM, žije někdo, kdo by si pamatoval kde?


Divize se skládala z pluků, každá měla dělostřelecké brigády s děly 72 a 122 mm, minometný, protitankový, protiletecký oddíl a další. Přes VM prošli dvě střelecké divize, gardový minometný pluk, kanónová brigáda, gardový samohybný dělostřelecký pluk, zabezpečovací jednotky (pošta, pekárna, opravny, zdravotní...) i trestné roty. Kanonová brigáda měla tu čest si ve VM vystřelit naposledy! Kaťuše odjíždí 7. května na Bystřici pH.

Z gardových minometů (2 typy) byl ostřelován VM, Bynina, údajně i Helštýn a nad Krhovou mělo být vystřeleno přes 100 raket. Foto zbytku raket, které si přinesl domů p. B. z Potůček.

Komandirem jedné jednotky byl bývalý člen ochranky Lenina. Od Hostašovic přes Jasenice a Příluky prošla část 1. gvA směrem na Kelč. Jedna z divizí, která prošla Rožnovem od Frenštátu se z Bystřičky odklonila a postupovala přes Jablůnku, Hošťálkovou.
Do VM od Vsetína, Rožnova nepřijely tanky, protože v sestavě 17. gvsk nebyly, od Bystřičky max. samohybná děla samohybného dělostřeleckého pluku (chybí foto těch tanků, zde však narážím na záznam, že SU brigáda se nacházela 8.5 v Čadci), obrněná auta BA (foto ze Vsetína, z VM je foto SU, ale není známo datum.). A to zcela logicky, zde nebyl hlavní směr útoku, bojovalo se o Ostravu (zde i tanky našeho sboru v březnu od L. Mikuláše) a Brno, dále byl postup na Olomouc (zde odříznout německé jednotky) a Prahu. Není mně však dosud známo, kolik této techniky bylo. Ostatně postačí se podívat na postup dle mapy, je zde kapsa na východ. A ani Rusové neuvádí u osvobozování některé obce v tomto prostoru tanky, natož aby byla vypálena za to nějaká salva za osvobození v Moskvě. Byť zde však projížděl OIPTD.
Přes Val. Meziříčí prošlo téměř 7 000 vojáků, dovedete si představit co spotřebovali? Jídlo, většinou kaše a čaj, někdy využity místní zásoby. Hygiena, pohonné hmoty, píce pro koně, velbloudy, kuchyně, pekárny aj.
U 4. UF zařazen 1. čsl armádní sbor, který však postupoval od Bytče na jižním křídle, přechází Papajské sedlo na Vsetín, Hošťálkovou k Olomouci. Zajímavostí je, že RA měla k dispozici předválečné mapy ČR v ruské verzi, proto na nich některé cesty vybudované v mezidobí nebyly. Zřejmě na základě smlouvy z r. 1935.
Kroniky se bohužel konkrétněji o osvobození VM nezmiňují, občané se ukrývali.

Na severu Moravy operovala německá 1. Panzerarmee, na jihu Panzer Korps "Feldherrnhalle". Olomouc je považována za poslední důležitý bod na pražském směru. Stavka 2.5 nařizuje ... ne později 12 - 14. maja zachvatit Pragu. Čsl sbor však skončil 8. května v prostoru Prostějova, tankisté u Litovle. Později přechází do sestavu 1. UF.

Foto z osvobození VM, kdo je autorem? Samohybné dělo SU-76, obrněnec BA-64, kolik jich bylo?

Vojsko projíždí Poličnou, 7.5.1945. Zbytek ruského granátu se zapalovačem, který přilétl z východu a zůstal v domě v Poličné.
Vlastník domu bojoval na západní frontě.

VM - zde 6.5.1945 v 18 hod. dopadly dva německé granáty

Střípky z postupu RA:
- Новый год встретили хорошо. Водки было много
- s tankem se setkala u N. Vsi jednotka, která postupovala severem Slovenska, pak přes Frenštát, Rožnov, Bystřičku
- části divize (vel. V. V. J. ) postupují na Val. Bystřici, Bystřičku, zajato 20 Němců, zničeno 1 SU, 3 zranění, kronika uvádí mrtvé. Výskyt německých SU se uvádí v Rožnově, Vidči
- veden boj na Valaš. Meziříčí, Branky, Police, Kunovice, obsazena Lhota, Žabárna, Brňov, Křivé, Štěpánov, VM,
- děla ráže 122, 76 mm st. lejtěnanta P. podporují pěchotu
- za boj u VM byl vyznamenán Rudou hvězdou za odražení protiútoku poručík Ilja Petrovič S., velitel 2. baterie
- za frontovými jednotkami zde prošel pluk NKVD pro ochranu týlu, vel. pplk. S. Hlásí: V rezultate bylo razoruženo 102 čel., soldat i oficerov protivnika.
  Iz nich: oficerov - 3, mladšich komandirov - 5, soldat - 94. Otobrano oružii: legkich pulemetov - 6, vintovok inostrannogo obrazca - 69, pistoletov - 4.
  Soldaty peredany na punkt voennoplennych No 66, a oružie zdano voennomu komendantu g. Valaš. Meziriči.
- na jížní křídlo 4. UF navazuje 2. UF s rumunskými armádami. Linie dotyku na čáře Martin - Hulín. Prochází prostorem H. Lidče
- politrukem byl nám známý Brežněv
- na Stínadlech stály dva tanky německé poháněné dřevoplynem

Komandiram divizii:Proverka voennym sovetom armii u 17 gvsk 28.4.1945 (korpus prošel VM), jídlo z místních zásob neprověřeno, maso nekotrolováno veterinářem, nedodržovány váhy a míry včetně vodky vydávány od oka, u dvou pkuků nalezena velká všivost Do 1. maja odstranit nepravosti nedopustit nehospodárné nakládání s produkty. plk Grigorenko

Od Rožnova:"Грозно шли вперед тaнки, пехотa, aртиллерия, войскa специaльного нaзнaчения. Почти беспрерывно слышaлся гул моторов в воздухе: это пролетaли бомбaрдировщики, штурмовики, истребители, трaнспортные сaмолеты с крaсными звездaми нa крыльях."

Оперативная сводка за 6 мая 1945 года
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая западнее и юго-западнее города МОРАВСКА ОСТРАВА, с боями заняли города БЕНИШ, ШТЕРНБЕРГ, ПРЖИБОР, НОВЫЙ ЙИЧИН, ФРЕНШТАТ, ВАЛАШ МЕЖИРИЧИ, ГОЛЕШОВ.
В боях за 5 мая войска фронта взяли в плен более 1 000 немецких солдат и офицеров.

Stručně před koncem války:
1. UF šel přes Polsko. Pod ním 4. UF (přes Slovensko a Moravu se přehnal 1., 4. a 2. UF) . Od Vsetína k Vídni byl operační prostor 2. Ukrajinského frontu, maršál Ivan Stěpanovič Koněv (boje o Bratislavu, osvobozena 4.4), Brno, Vídeň, setkání s Američany), jižněji 3.UF. Když si uvědomíme počet vojáků, techniky na každé straně ...


Takové letadélko Fi 156 "Storch" (po válce vyráběno u nás jako "Čáp") i tato motorčička - SdKfz2 Kettenrad byly na zdejším letišti u Byniny do jeho likvidace pro výstavbu DEZy (kde působil jistou dobu i strýc). Působil zde i mjr. Ol. Hlobil, který za války létal u Dopravního letectva > Anglie - Egypt.

Fieseler kettenrad

Věřte - nevěřte
Opatření Stálého výboru ze dne 10. listopadu 1938 o směru dopravy po veřejných silnicích a veřejných cestách.
§ 1 (1) Při dopravě po veřejných silnicích a veřejných cestách jest používati pravé strany jízdní dráhy ve směru jízdy. Při dopravě kolejovými vozidly je tomuto předpisu vyhověno, jezdí-li tato vozidla na dvoukolejných tratích vpravo.
§ 8 (1) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. května 1939. S úpravami podle tohoto opatření může býti započato i před jeho účinností. Takže ne že nám Němci zavedli pravou stranu

Boj o Liptovský Mikuláš: Ako sa dalo ísť na seč tri-aj štyrikrát denne? "Vojaci pechoty dostávali pred každým útokom po dva deci špiritusu,“ vysvetľuje Jurčišin. "Niektorým čerstvým odvedencom sa od neho zatmelo v hlave, iní zaspávali, možno aj preto boli naše straty také veľké.“
Podľa jednej verzie Česi a Slováci meškali s príchodom a Sovieti na nich dlhšie nečakali. Vyprázdnili stred mesta bez riadneho odovzdania pozícií. Existuje však aj iná verzia: „Obvyklý postup narušilo to, že spolu s mestom vojská dobyli aj miestny liehovar a jeho bohatý sklad,“ naznačuje vo svojich memoároch Vilém Sacher, vtedy veliteľ delostrelectva 3. brigády armádneho zboru.
V časti spomienkovej literatúry jej autori opisujú paniku, ktorá nastala v radoch 1. brigády na úsvite 11. marca 1945. Podľa Alfreda Ressela (* 1900 Valmez), veliteľa delostrelectva celého zboru, vojaci brigády sa hnali z mesta ako lavína, nedali sa zastaviť, ovládol ich strach. Klapálek píše až o päťsto dezertéroch, o možnej zrade… Je zde ale jiná zajímavost, RA ponechala u LM jednu divizi a zbytek se obrátil zpět a přes Poprad do Polska k N. Targu a pak k Žilině. Proč Wehrmacht neobklíčili?
V tu dobu vládli na časti Slovenska sovietske komandatúry a národné výbory, v Košiciach úradovala SNR, zbytok bol "Slovenský štát".

Jeden politruk uvádí: Brežněv zdupal Medvedeva, že přeskočil! Karpaty a zakopl o Tatry. Teper glavnoe – vzjat Valašské Meziříči, rozhořel se boj (nic kupodivu o Rožnovu), nepřítel zaminoval cesty, mosty. Dva pluky jsou na okraji města, bystrá řeka, mosty vyhozeny, přeplavili jsme se na loďce (o mostu do Hrachovce se nepíše, most pod druhákem tenkrát nebyl, nepíše odkud kam).
Na ulicích svátek, občané, partyzáni, mnoho z nich komunisté. Na ulici potkal dva odbojáře komunisty. Jména lidí si nepamatuji (škoda). Komunistům vysvětlil, že je třeba organizovat orgány. Oznamte všem, že ve dvě hodiny bude mítink na náměstí. Vystoupil, tisíce očí na něj vzhlíželi. Čech vojákům jménem občanů poděkoval, že přinesli velké slovo «tovaryšč». Dlouho jsme ho neslyšeli. Vystupovali komunisté, partyzáni. občané, různí představitelé. Vystoupil bývalý zástupce ministra zahraničních věcí slovenské vlády. Před válkou byl v Moskvě. Kakaja ptica! Diplomat buržoazního, fašistického Slovenska. Představitelé národního výboru klekli na kolena a přijali přísahu. Politrukové dostali nařízení, zaktivovat bezpartijní, navázali rychle kontakty s komunisty, progresivní inteligencí. Kontrarozvědka hledala podezřelé, pomohli s milicí. Politruci se rozjeli do vesnic po „krestjanskym delam“.


Karel Ž. uvádí, že se v Německu seznámil s Ruskou Ljubou. D. a podařilo se mu ji dostat na falešné doklady do Protekorátu. Později přechází oba na Slovensko a vrací se s 1. PB JŽ. Murzin že ji vyhodil a odmítl dát povrzení o odboji, že je p.........m nedává.

Stanislav M.: 27. února jsem zastřelil ve Val. Meziříčí nebezpečného německého gestapáka SS Eduarda Fárka i s jeho ženou.

Dar Zemského ústavu gobelínového ve VM Hitlerovi, projev přednesený ředitelem odborné školy ve Valašském Meziříčí při příležitosti Hitlerových 53. narozenin... Ale na školách se to běžně oslavovalo, otázka, jak to brali vážně. Známe Platz Viktoria, Hitlerstrasse.

Na Bystřičce přehradě je Dělnická zotavovna (arbeiter - erholungheim) v rámci org. KdF.

Velitel organizace „Pro vlast“ Sokol hlásil, že ví o rozkazu Murzina zastřelit velitele brigady Ušijaka.

Murzin měl spojení s bývalým členem fašistsky strany kapitalistou Sousedíkem ve Vsetíně u kterého se nacházel agent Gestapa “Karel“.

Na Jaltské konferenci byly domluveny i podmínky, které nebyly zveřejněny - repatriace sovětských občanů do SSSR

Od východu přijely Kaťuše a střílely na ustupující Němce. V trénu byly též velbloudi. Po dlouhém a únavném pátrání se mi podařilo konečně najít foto tanku.

Hned první měsíce po válce začínají chodit anonymy, i na Murzina coby kariéristu, dostavil se kvůli tomu mjr. Schramm.

Maršál Stalin daroval Slovákům mouku.


Z kronik obcí (SOKA Vsetín a okolí):
- opravují se silnice vedoucí k Polsku, v srpnu 1939 projíždí obcí tanky.
- Josef H. sestrojil vysílačky a komunikoval s Moskvou.
- na udání za poslech rozhlasu byl zatčen Alois J., zahynul v KT
- Mnoho občanů hlásilo se k Němcům, aby si zlepšili své postavení. Mnozí jiní vyrovnávali si své účty pomocí Gestapa.
- Zatčený, vězněný, propuštěný 1942: Po mém návratu se však našel jeden Čech z Krhové, který přisluhoval N - dnes již mrtvý
   a vzkázal mi abych si dal dobrý pozor na hubu, nechci-li se tam znovu vrátit. Byl to Frant. R.
- Vyskytly se také skupiny, které těžily na úkor partyzánů.
- Odebrány zbraně hajným ...., Neznámí si počínali slušně, jen M. Z. byl zpohlavkován, když se vydání zbraní bránil.
   Neví se, zda jsou to partyzáni, nebo utečenci z práce v Říši a jiná pochybná individua.
- Zákopníky přišel obveselit kabaret z Prahy.
- Kvetla domácí výroba lihu, "samohonky" a "lavorovice".
- Bombardování Vídně bylo občas slyšet a také se nám při něm trošku třásla okna
- Na katastr obce dopadlo 13 leteckých bomb. Po nich zůstaly v kamenitém terénu krátery až 3 m hluboké
- 29. ledna o teplotě -20° stěhovaly se lágry Hitlerjugend z Pusteven a Louček. Embryům německých nadlidí bylo patrně krušno
   v tom mrazu s holými koleny, ale nikdo jich nelitoval. Bylo také pozorovati, jak se silnice odbíhají jednotlivě i v hloučkách
   němečtí vojáci přes B k F. Zastavovali se v našich chalupách a prosili o jídlo a civilní šaty. Jak byli hladoví bylo zřejmo z toho,
   že u Fr M vrhli se vojáci na míchané, neloupané vařené brambory, které měl hospodář připravené ve džberu pro vepře.
   Vojáci nabízeli našim lidem dokonce zbraně za jídlo. Kolem cesty i v lesích ležely odhozené zbraně a munice.
- 11. dubna 1945 však byla shozena na Meziříčí těmito svazy, serie bomb tříštivých a zápalných ve 13. hod. Měli jsme
   v Poličné dojem, že Meziříčí je v sutinách. Okna naše v Poličné drnčela od detonací ve městě. Toto je případ
   neobyčejně zajímavý a poučný.... zpravodajská služba protiněmecká, pohotově hlásila velitelství přelétávajících svazů,
   že na aleji Meziříčí - Krásno parkují německé cisterny.
- V Rožnově se fronta zastavila až do neděle. Proto bylo v činnosti těžké dělo tažené pásovým traktorem – u Zavadilky.
  Z Dolní Bečvy se též ozývaly ruské raketové minomety, katuše.
- 5. května před polednem byly vyhozeny mosty u Nové hospody.
- Byly s Rusy i ženy, jedna byla u nás.... Za svého pobytu vypáčila zámek u šatníku a tento značně vyprázdnila. Toto dělali
  i někteří muži, kteří měli spadeno zvláště na hodinky a jimž nebylo možno bránit v této činnosti a tak utrpěli někteří
   občané značné ztráty.
- Dědina byla 3x postřelována z letadel ruských kulomety...
- Každý běžel rusům radostně blíž, dával co měl, informovali je, objímali, když však začali někteří brát věci pro válku
   úplně nepotřebné a i když ženské se musely před nimi ukrývat, vzniknul před nimi strach, který na dlouho úplně pokazil
   radost z osvobození což nemohli ani velmi slušní rusové napravit.
- Střely z děl a kulometů zasahovaly i vesnici, jeden domek vyhořel, jiné poškozeny. Jedna žena smrtelně zraněna
   střepinou granátu.
- Ruské vojsko chovalo se ve své většině přátelsky. Někteří jednotlivci však požadovali hlavně hodinky a předměty
   z drahých kovů. Některým občanům vzali vozy, koně a několik kusů hovězího dobytka.
- Zmatků při průchodu fronty využívali někteří naši ziskuchtiví lidé a obohacovali se na účet Rudé armády.
- Počátkem května roku 1945 se vojska RA přibližovaly od Ostravy k Rožnovu a bylo slyšet střelbu z těžkých zbraní
   a v noci i záblesky. Přes obec přelétávaly svazy amerických letadel(!)
- Vyřizují se tak trochu osobní účty
- Žofie B. ostřihána, měla dítě s německým vojákem
- silně poklesla pracovní morálka železničních zaměstnanců, hlavně mladších, v roce 1946 se nikterak nezlepšila
- Křižanova pila měla být přemístěna
- V Krásně bylo vidět, mezi jinými, jak hrabě Kinský s Lešné, sbírá papírky a zametá silnici na Krasně.


Něco, co s válkou souvisí:

O Emanueli Moravcovi kterak prozřel.

Pohled na SNP

Co říká jeden Slovák

Hlinkova garda

R. Matula Wolfram

Co se dělo nedaleko v N. Jičíně

Výnos Vůdce a říšského kancléře: Po tísíc let náležely k životnímu prostoru německého národa česko-moravské země. Násilí a nerozum vytrhly je svévolně z jejich starého historického okolí a posléze zapojením do umělého útvaru Česko-Slovenska vytvořily ohnisko stálého neklidu. ... Části bývalé Česko-Slovenské republiky obsazené v březnu 1939 německými oddíly, náleží od nynějška k území Velkoněmecké říše a vstupují jako "Protektorát Čechy a Morava" pod její ochranu ...

Jak to bylo se zbraněmi občanů v Protektorat Böhmen und Mähren vizte v Nařízení o držení zbraní v území Protektorátu Čechy a Morava RP20/39 ze dne 1. srpna 1939.

K „zákonu na ochranu české krve a české cti“ vizte Vládní nařízení 85/1942 Sb. ze dne 7. března 1942, kterým se vydávají další předpisy o židech a židovských míšencích.

Jak to s námi Němci mysleli a co se nám předkládá(dalo), trochu jiný pohled na válku, zde v knihovně:
L. Beer: Hitlerovi češi,
H. Picker: Hitlerovy rozhovory u kulatého stolu
Z. Kment: Valašsko v područí hákového kříže
P. Roland: Ženy ve třetí říši
J. Matyášová: Přátelství navzdory Hitlerovi
Z. Roučka: Práce je čest!
Mosier: Železný kříž
J. Rubcov: Mechlis, o škodícím fanatikovi
Rajlich, Režná: Generál Fajtl
Fr. Emmert: Československý odboj za druhé světové války
M. Kosman: Dějiny Polska, dějiny bojů, šarvátek i mezi sebou
Stano Bursa: Stíhač Rudo Božík, v boji proti SSSR a později v SNP
V. Liška: Záhady protektorátu
James Pool: Kdo financoval nástup Hitlera k moci
Jak dopadli Kozáci: kniha Nikolaj Tolstoj Oběti Jalty a https://www.youtube.com/watch?v=abG8rlvbc-s
Miroslav Šmoldas: Před námi Praha
Práce vysokoškoláků o válce, odboji

Churchill 1916:
"Myslím, že bych měl být proklet. Protože miluji tuto válku. Vím, je ochromující a drtí tisíce životů v každém okamžiku. A přesto, nemůžu si pomoci, užívám si z ní každou sekundu."
1942:
"Měl bych být připraven udělat cokoliv, co by zasáhlo nepřítele na nejcitlivějším místě. Budu vás zřejmě muset požádat o podporu kvůli užití jedovatého plynu. Mohli bychom zamořit města v Porúří i mnoho dalších měst v Německu... a pokud to uděláme, udělejme to na sto procent."

Snajpr Miss Pavlichenko: https://www.youtube.com/watch?v=SHKjOl9ocR0

Snajpr Roza Shanina: https://www.youtube.com/watch?v=1bRFApFPXKY

Snajpr Gudovantseva: https://www.youtube.com/watch?v=AU0DJGidzpI&list=PLZAtKsiWiQbdJS15K4bFq21967oYfOzlQ

Marie Lastovecká (1920 - 2011), odstřelovačka 1. čs. samostatné brigády v SSSR, puška Tokarev SVT-40, někdy se uvádí třicet uznaných zásahů.

Snajpr Simo Häyhä: https://www.youtube.com/watch?v=HhPUAABXIpI

Co se také píše o Sokolovu: http://technet.idnes.cz/sokolovo-odvracena-tvar-legendy-dop-/vojenstvi.aspx?c=A130312_174630_vojenstvi_kuz

Pohled na zákulisí naší západní armády

Rozkaz lidového komisaře obrany CCCP J. V. Stalina No 999 z 08.10.1941 o formování ženských pluků. Na jeho základě vznikají tři pluky – 586 stíhací letecký pluk s Jak 1, 587 bombardovací pluk s SU2 a 588 noční letecký pluk s U2.
http://www.aircrewremembered.com/soviet-night-witches-pilots.html
https://www.youtube.com/watch?v=BB6QeJUsDIY

Jackie Cochran (1906 -1980), 1941 přelétává bombardér jako první žena z USA do V. Británie

Hanna Reitsch (1912 - 1979), na větroni přelet Alp ze Salzburku, světový rekord v délce letu na trase z Berlína do Brém o délce 109 km s vrtulníkem Focke-Wulf Fw-61. Let s tímto vrtulníkem v budově, v berlínské Deutschlandhalle (1938). Testovala kluzák Messerschmitt Me 321 Gigant i raketový letoun Messerschmitt Me 163 Komet (zraněna) a j. V dubnu 1945 přilétá do Berlína, Hitler odmítá odletět. Přijata J. Kennedym. Poslední rekord v r. 1978 přeletem Alp s plachťákem. Napsala "Létání můj život".
https://www.youtube.com/watch?v=4vxxHyl46co

Co napsal Sudoplatov: http://www.fronta.cz/kniha/sudoplatov-special-tasks

Povstání v Praze 1945:https://www.youtube.com/watch?v=GGQxFc0wjZ4

K SNP

Rožnovanka vzpomíná
Vzpomíná paní Olga Friedrichová: „Ostatní už byli dávno venku, jenom my pořád ve sklepě. Tři dny jsme byli ve sklepě. Pak jsme v neděli dopoledne konečně i my vyšli na ulici. Venku před našim domem jsem viděla generála Malinovského, který operaci řídil, diskutoval tam s několika dalšími lidmi. Byl velice spokojený s tím, jak dobře průzkumník polohu vojenské kolony ve Stodolové ulici zaměřil a že byl zásah z Hutiska velice přesný.“ RJ Malinovskij velel 2. UF! Jenže výstřelů bylo několik desítek.

Filmový Spitfire

Další spiťák

Slovensko proti SSSR

Názory na Slovenský štát Partyzáni v Rusku Kovpak

Polsko-sovětské vztahy

Stalinova zrada

Heinrich Severloh, bestie z Omahy. Kolik zastřelil Američanů?
Na guglu, jůtů zadejte Heinrich Severloh

15th USAAF v Poltavě

Francouzští piloti v CCCP, Normandie Niemen: https://www.youtube.com/watch?v=FlbEYLnlzxM

Beneš o Němcích

Bezruký generál

Z VM odměněni 3 železničáři za účast na dopravě pro akci Auerhahn


Jak myslíte, že bychom dopadli i my, kdyby se uskutečnil Grüne Mappe?

Jak to máme se vztahy se Spolkovou republikou Německo


1937 časopis Laboratoř
Nas, ctenare Laboratore, poji nejen technicke zaliby, ale i hlubsi zajem o technickou stranku obrany statu. Otazka obrany neni dnes jen veci odvahy a telesne sily, nybrz i technicke zdatnosti vseho obcanstva. My pak jsme prave kadrem lidi, kteri touzi po technickem pouceni, a jimz je svatou povinnosti siriti je v zajmu brannosti ve svem okoli a v pripade potreby pouziti teto sve prednosti ve prospech statu. Ocenujte nas!
Nedavno jeste kazde zarinceni zbrani za hranicemi plnilo verejnost obavami. Prisel vsak muz, ktery nam proste pripomnel, ze jsme jiz dva tisice let obstali v pomerech daleko horsich, ukazal nam nasi armadu. ktera dosud chodila mezi nami po spickach, predstavil nam jasajici spojence a bratry. Pohled na rady letounu, del a tanku vratil lidu klid, nebot tyto veci v rukou synu zborovskych hrdinu jsou nam zarukou bezpecnosti. Od te doby mizi z novin panikarstvi, poplasne zpravy o fantastickych paprscich a plynech a budi se zajem o realni, skutecnou vojenskou techniku.
Nas casopis jiz dva roky pise poruznu vecne clanky pravdive informujici v tomto smeru. Klidne sebevedomi naseho presidenta prenesene na masy naroda zada vsak vsecky prostredky, abychom kazdemu nebezpeci celili vyspelosti o vedomim sve sily. Proto zahajujeme pro vojensko-technicke veci pravidelnou hlidku. abychom v popredi vsem nesli svetlo poznani svemu okoli a vsemu obcanstvu a prospeli zvysenim brannosti zajmu celeho statu. Zadame jen o nejsirsi pochopeni a podporu vsech cinitelu, MNO, vojenskych ustavu a odborniku, tisku, skol a veskere ctenarske obce, aby ucinek hlidky mohl byti co nejvetsi.


Co přijelo při osvobozování do VM


Za případné škody způsobené chybnou interpretací tohoto webu nenesu žádnou odpovědnost. Nešířím paniku, hysterii, nenávist. Neprosazuji a nešířím žádnou ideologii, rasovou nenávist.

pozn. informace o leteckých bitvách jsou čerpány z J. Rajlich: Mustangy nad protektorátem a z internetu, amerických, německých webů a dotazy na intu, info o VM posbíráno z různých střípků - Obelisk, info od občanů VM, kroniky přilehlých obcí atd.

Máte-li informace o té době, pište na wallachiaATpost.cz


Валашске Мезиричи, někdy též Валашске Мезиржичи, Wallachisch Meseritsch, Überfall auf die Stadt, partisanen