разведгруппы 4. Украинского фронта

Výsadky, разведгруппы 4. Украинского фронта

Prvním byl výsadek Ilka
u Poličné? v říjnu 1944, kdy seskočili velitel Slovák Jozef Babiš, Edmund Farník pocházející od Těšína a dvě ruské radistky s rdst Tenzor a Severka. Jedna z radistek byla údajně chycena po seskoku Gestapem před Val. Meziříčím. Výsadek dostal pomoc od neznámého hajného z Poličné. Zbytek výsadku se pak přesunul k Frýdku Místku. E. Farník byl rozporuplná osobnost, přihlásil se k německé národnosti, sloužil Němcům, zajat nebo přeběhl k RA. Po válce na udání občanů za chování po obsazení Sudet vyšetřován, neodsouzen. To se s ním táhlo až do 80 let. J. Babiš. sloužil u SNV, propuštěn. Vizte - www.pametnaroda.cz/cs/magazin/stalo-se/stanny-soud-v-moravce-poslal-na-smrt-14-mistnich-za-pomoc-partyzanum
Jeden z návrhů k Farníkovi: Velitelství národní stráže. ... Ten již dávno naleží pod klíč. Budiž proto vedeno v patrnosti, o což žádáme. Podpisy předsedy a člena MNV Dobratice 4.8.1945
K tomuto výsadku nejsou ze sovětské strany informace, pouze vyjádření Babiše a Farníka, tvrdili, že se k výsadku nemohou pro utajení vyjadřovat blíže.

Druhým byl výsadek Юрий
sovětských vojáků 4. UF s velitelem Suchovem, zástupcem Filčaginem a se Slovákem Janem Š. v únoru 1945, který se po seskoku z 800 metrů přesunul k Zašové, kde vyvíjel činnost ve spolupráci s občany, odbojáři obcí Zašová (zvl. Ladislav K.) a Zubří (A. Holišová), Mořkov (B. Pitrová?). Uvádí, že seskočili 7 km jihovýchodně od VM, padáky zanechali u neznámého Valacha (uvádí Střítež, Kyselý? dosud se nepodařilo najít). Později, v dubnu k nim přibyla radistka Oksana († 1996), která seskočila s penězi a bateriemi k vysílačce (výsadek přišel při seskoku o kontejner s náhradními bateriemi). Údajně seskočila u Hošťálkové, náklad zakopala a později ho vyzvedli. 5x přešla frontu, z toho 3x vysazena z letadla. 3x vyznamenána.
N. Suchov vstoupil v r. 1941 do armády k výsadkářům, později u rozvědčíků. 5 x byl vysazen do týlu nepřítele. V téměř stejném složení seskočil a působil tento výsadek již před tím na východě Slovenska. Malyšev Zašovou po válce navštívil.
Zde je však jedna záhada, J. Přikryl (prověřovací materiály 1 PB JŽ) uvádí, že na podzim 1944 byli u Zašové sovětší uprchlíci ze zajateckého tábora, jmenovitě i AN Suchov. Jinde se však už nevyskytuje, ani mezi partyzány. Je doloženo, že se jeden z nich jmenoval Nikolaj, svým pomocníkům, rodině Š. zanechal datované písemné potvrzení.
Co výsadek ponechal v Zašové, jejich úkryt se mi doposud nepodařilo najít

Posádka letadla, která dopravila Jurij, velitel Morozov druhý z leva

Třetí výsadek Явор
V březnu 1945 byl u Krhové vysazen z LI-2 výsadek útvaru zvláštního určení OSNAZ 4. UF s velitelem Karolem Kopálkem, který byl činný až do osvobození Valmezu. Skupina se skládala ze šesti členů, základem byli bývalí slovenští vojáci kteří přešli k sovětským partyzánům (K. Kopálek, M. Chovan a J. Jablonka (který jako jediný! z česko-slovenských parašutistů seskočil 3x do týlu nepřítele, z toho 1x sám! vysazen z "kukuruznika" zjistit situaci v prostoru Ostravy), dále radistka ruska A. V. Bolotova. * 1922 †21.7.2013, Ukrajinec R. R. Jachnovskij. a maďarský radista A. Pall určený pro plk. Brauna (ten však už byl v té době zatčen). Výsadek je zde znám pod různými názvy. Pomocníky byli občané z Valmezu, Hodslavic a Krhové (František H., Julie Ž. † 1993, Ondřej B., nejmladší Vladimír M. (od září 1944 účastník SNP), Josef S., Rudolf R. a jiní). Jako pomocníci se hlásí z Hodslavic desítky lidí. U J. Ž. v Krhové byl už od r. 1944 Rus, uprchlý zajatec "Tola", o němž není nic bližšího známo. A. B. uvádí, že k Julii Ž. je přivedl Jan D. ze Zašové, jenž měl kontakt na oba výsadky.
Údajně měli zajmout s pomocí odbojářů 35 (40) "jazyků". Mezi jinými zlikvidovali agenta Gestapa Bohumila M., zámečníka z Krhové, střelen do hlavy (traduje se však, že byl zabit sekerou). Byl zatčen ke konci roku 1944 pro podezření ze spolupráce s partyzány, podařilo se mu spolu s dalšími utéci ke konci roku 1944 z věznice ve VM, údajně se přihlásil pak u ZvB kommando 31. Po válce byl v lese nalezen a pohřben. Co asi vedlo tohoto člověka, aby když už bylo zcela jasné že je otázka desítek dnů kdy skončí válka, se přidal k Němcům?
Tento výsadek měl oznámit kolonu s PHM na Kinského aleji a následně byl proveden 11.4.1945 rumunským letectvem nálet. Bombardována však byla jiná část města. Existuje plánek VM se skladištěm v Oboře a ul. Kinského.
Karol Kopálek obdržel řád Rudé hvězdy, tento řád obdržela i radistka, která ukončila válku s hodností staršina. Do armády byla přijata v r. 1942 a uvádí se účast v pěti výsadcích. V srpnu 1944 seskakuje u Mukačeva s výsadkem v civilním obleku. Pak Slovensko a Valašsko. Její činnost byla hodnocena velením kladně.
У неё есть награды: ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медали. Anna Vasiljevna se dožila v červenci 2012 90 let! Přání jí zaslal i Putin.
Dorazila smutná zpráva, A. V. zemřela v červenci 2013 aniž se dožila 91 narozenin 25.7.
Výsadek byl již před tím vysazen v mírně obměněném složení u Závadské Poruby.
Za foto díky ženě vnuka radistky.

Výkon 2 W, přijímač typu 1-V-1, k dispozici čtyři anodové akumulátory, dva na žhavení, dvě přeladitelná pásma. Anténa "šikmý drát" o délce 12 m. Po radistech se požadovalo přijímat/vysílat 100 - 120 znaků za minutu. Autorem rdst je Michalin. Pro spolehlivé spojení je třeba umístit rdst co nejvýše. Pro ochranu měnit stanoviště, frekvence, časy relací.

Karol Kopálek:"Kedysi, v období kultu osobnosti, sa ma jeden známy pýtal: Prečo si v horách mrzol, žrali ťa vši a šlo ti každý den o život? Lebo sme robili to, čo mi srdce a rozum prikazovali".
K. Kopálkovi nebyl tento kraj neznámý, absolvoval před válkou VHŠ v Přerově. Velitel Volkov přepravujícího letadla

památník

Zajímavé je, že na severní straně hor byla činná od r. 1945 Polizei-Bandenkampfschule. Dva její příslušníci byli údajně zajati, avšak k přímému střetu nedošlo.
Výsadky byly vybavovány pro první přežití konzervovanou stravou, chlebem, čokoládou, machorkou co vtěsnali do měšku, německou měnou i US dolary.
Dne 3. května k večeru objevil se na vesnici velitel místního oddílu partyzánů poručík Karel, navštívil v doprovodu spolupracovníků starostu obce a ty, kteří jim dodávaly potraviny. 8.5 v poledne šel průvod z vesnice "pod hory", kde v domě č. n JŽ našli naši partyzáni jak přístřeší tak i stravu, in kronika Krhové.

Za pomocníky Javoru se hlásilo několik desítek lidí, otázkou je, kolika z nich byl tento statut přiznán. Někteří uváděli v dotazníku a přihlášce odboj už od r. 1939, pomoc Javoru od r. 1944. Javor dostával potraviny, mouku, chleba, několik set kg masa.

Výsadky K. Kopálka a Suchova věnovaly pozornost zvl. pohybu tankovým a motorizovaným jednotkám do prostoru Ostravy. Působily až do osvobození, aniž by utrpěly ztráty.

K. H. Frank:" Каждый, кто сообщит о местопребывании советских агентов, получит награду в 100 тысяч марок. Каждый, кто окажет помощь советским агентам, спрячет их или не будет содействовать их задержанию, согласно действующему закону, будет расстрелян…"

Jeden z pomocníků výsadku uvádí:"V mobilizaci 1938 šel jsem dobrovolně do čsl. armády ačkoli mi bylo 52 roky. Jako ruský legionář pokládal jsem to za svou povinnost. V červnu 1939 provedlo mi doma Gestapo prohlídku. Hledali Benešovy letáky. Pomocí řídícího T z Krasna rozmnožovali a rozšiřovali jsme letáky Benešovy. Navázal jsem styky v Zašové s J. D. a K. Též pomocí D ze Zašové seznámil jsem se s Anatolem Ivanovem, poručíkem ruských partyzánů, který býval u pí Ž v Krhové".

K památníku se koná každoročně z Hostašovic výšlap
2022
https://plajavm.rajce.idnes.cz/Trojacka%2C_k_pamatniku_vysadku_Javor_5.2.2022
2021
https://plajavm.rajce.idnes.cz/Vysadky_u_Valasskeho_Mezirici_-_1944_1945
2020
https://www.youtube.com/watch?v=KyyaMYaQNXY&t=144s
Ke komentáři mám výhrady, v místě výsadku se nenacházela chata, výsadek neměl žádnou souvislost s 1. PB JŽ, ani s rokem 1944, byla to vojenská akce 4. UF. V Protektorátu B und M nebyl protifašistický odboj.

2019

https://www.youtube.com/watch?v=oZkPpIvxzIo

2018, pan starosta Hostašovic nás vyfotil, 75 účastníků

2017

Vizte pochod Na jůtů najdete i starší. O pochodech na Trojačku je též na Rajčeti:plajavm


Vraťme se však do r. 1944, kdy údajně se dostali k Zašové uprchlí ruští zajatci, uvádí se že jich bylo pět. Zde však dochází ke směšování těchto uprchlíků a výsadku Jurij.
Poděkování Nikolaje ??, obdržel pan. K. ze Zašové, překlad

S největší praděpodobností k jejich skrýši mne přivedl pan P D, jehož děd měl na ně kontakt, i na oba výsadky (a dodal další informace). Tento "bunkr" však není původní, použité materiály. Též má fotografii dosud neznámého Toly (Иванов Анатолий Емельянович?) a foto s K. Kopálkem, radistkou v Krhové. Jak dopadl Tolja není známo.

Jan D. spolupracovník obou výsadků ze Zašové a bunkr uprchlých zajatců

Tato skrýš by byla pro výsadek Jurij nevhodná, neboť by se vysílalo na severovýchod přes hory.


Se vztahem k našemu prostoru bylo zde vysazeno 12 ruských výsadků + Wolfram, Clay
Z ruských zdrojů zjišťuji, že zde měli být vysazeni dva tajní agenti GRU z Moskvy, v říjnu 1944 do prostoru Zubří - Střítež.
Dalším měl být výsadek z března 1945 který působil od Vsetína na Slovensko. O těchto není informací, byly však vysazovány i tajné výsadky.
Pro nás může být zajímavý výsadek "Zarevo", ve kterém byl náčelníkem štábu Vladimir Francevič Kadlec, jehož otec byl z Velkých Karlovic, po zajetí v I. sv zůstal v Rusku, kde se oženil. Zvláštností je, že byli vysazeni na letišti Tri duby na SK a pokračovali na místo určení na Moravě. Kadlec se po válce vrátil do CCCP.
Zajímavý byl i výsadek, který měl zlikvidovat gen. Vlasova. Vlasov údajně nabídl úder na Wehrmacht, pražské uskupení, za odpuštění zrady jemu a vojákům, ROA. V listopadu 1944 byl v Praze založen za nacistické podpory tzv. Výbor osvobození národů Ruska a Vlasov se stal jeho předsedou. Kdyby Prahu nechali a pospíchali dále, možná by dopadli jinak. Kdyby ...


Má někdo informace o spolupracovnících výsadků?

Viz Zpravodaj Krhové (3/2015), Hodslavic (3/2016) a Zašové (2/2013)
Co myslíte, bylo to co tito lidé prožívali "Dovolená v Protektorátu"?
Co by je čekalo, kdyby byli chyceni v civilním oblečení?
Šli byste do toho?

V případě, že se někde objeví kopie z této stránky, upozorňuji, že nebyl dán nikomu souhlas!


write to: wallachiaATpost.cz